Thumnail
著者 Subarnbhesaj, Ajiravudh; Miyauchi, Mutsumi; Chanbora, Chea; Mikuriya, Aki; Nguyen, Phuong Thao; Furusho, Hisako; Ayuningtyas, Nurina Febriyanti; Fujita, Minoru; Toratani, Shigeaki; Takechi, Masaaki; Niida, Shumpei; Takata, Takashi;
掲載誌名 PLoS ONE
12巻
11号
出版年月日 2017-11-17
Thumnail
著者 Saiki, Akiko; Kimura, Rie; Samura, Toshikazu; Yoko, Fujiwara-Tsukamoto; Sakai, Yutaka; Isomura, Yoshikazu;
掲載誌名 PLoS ONE
9巻
6号
出版年月日 2014-06-03
Thumnail
著者 Kashima, Saori; Inoue, Kazuo; Matsumoto, Masatoshi;
掲載誌名 PLoS ONE
12巻
5号
出版年月日 2017-05-25
Thumnail
著者 Urakawa, Susumu; Takamoto, Kouich; Hori, Etsuro; Sakai, Natsuko; Ono, Taketoshi; Nishijo, Hisao;
掲載誌名 BMC Neuroscience
14巻
出版年月日 2013-01-25
Thumnail
著者 Horimasu, Yasushi; Ishikawa, Nobuhisa; Taniwaki, Masaya; Yamaguchi, Kakuhiro; Hamai, Kosuke; Iwamoto, Hiroshi; Ohshimo, Shinichiro; Hamada, Hironobu; Hattori, Noboru; Okada, Morihito; Arihiro, Koji; Ohtsuki, Yuji; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 BMC Medical Genetics
18巻
出版年月日 2017-08-18
Thumnail
著者 Yamane, Takashi; Yokoyama, Akihito; Kitahara, Yoshihiro; Miyamoto, Shintaro; Haruta, Yoshinori; Hattori, Noboru; Yamane, Kiminori; Hara, Hitoshi; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 BMJ Open
3巻
出版年月日 2013-02-20
Thumnail
著者 Horimasu, Yasushi; Hattori, Noboru; Ishikawa, Nobuhisa; Tanaka, Sonosuke; Bonella, Francesco; Ohshimo, Shinichiro; Guzman, Josune; Costabel, Ulrich; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 BMC Medical Genetics
15巻
出版年月日 2014-01-08
Thumnail
著者 Sakamoto, Shinjiro; Matsueda, Satoko; Takamori, Shinzo; Toh, Uhi; Noguchi, Masanori; Yutani, Shigeru; Yamada, Akira; Shichijo, Shigeki; Yamada, Teppei; Suekane, Shigetaka; Kawano, Kouichiro; Sasada, Tetsuro; Hattori, Noboru; Kohno, Nobuoki; Itoh, Kyogo;
掲載誌名 Cancer Science
106巻
10号
出版年月日 2015-10
Thumnail
著者 Sakamoto, Shinjiro; Yoshitomi, Munehiro; Yutani, Shigeru; Terazaki, Yasuhiro; Yoshiyama, Koichi; Ioji, Tetsuya; Matsueda, Satoko; Yamada, Akira; Takamori, Shinzo; Itoh, Kyogo; Hattori, Noboru; Kohno, Nobuoki; Sasada, Tetsuro;
掲載誌名 Human Vaccines & Immunotherapeutics
11巻
12号
出版年月日 2015-12-23
Thumnail
著者 Ishikawa, Nobuhisa; Hattori, Noboru; Kohno, Nobuoki; Kobayashi, Akihiro; Hayamizu, Tomoyuki; Johnson, Malcolm;
掲載誌名 International Journal of COPD
10巻
1号
出版年月日 2015-01-23
Thumnail
著者 Omori, Keitaro; Hattori, Noboru; Senoo, Tadashi; Takayama, Yusuke; Masuda, Takeshi; Nakashima, Taku; Iwamoto, Hiroshi; Fujitaka, Kazunori; Hamada, Hironobu; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 PLoS ONE
11巻
2号
出版年月日 2016-02-09
Thumnail
著者 Iwamoto, Hiroshi; Gao, Jing; Pulkkinen, Ville; Tuula, Toljamo; Nieminen, Pentti; Mazur, Witold;
掲載誌名 BMC Pulmonary Medicine
14巻
出版年月日 2014-04-24
Thumnail
著者 Kyo, Michihito; Ohshimo, Shinichiro; Kida, Yoshiko; Shimatani, Tatsutoshi; Torikoshi, Yusuke; Suzuki, Kei; Yamaga, Satoshi; Hirohashi, Nobuyuki; Shime, Nobuaki;
掲載誌名 BMC Pulmonary Medicine
16巻
出版年月日 2016-08-12
Thumnail
著者 Hosomi, Naohisa; Nagai, Yoji; Kohriyama, Tatsuo; Ohtsuki, Toshiho; Aoki, Shiro; Nezu, Tomohisa; Maruyama, Hirofumi; Sunami, Norio; Yokota, Chiaki; Kitagawa, Kazuo; Terayama, Yasuo; Takagi, Makoto; Ibayashi, Setsuro; Nakamura, Masakazu; Origasa, Hideki; Fukushima, Masanori; Mori, Etsuro; Minematsu, Kazuo; Uchiyama, Shinichiro; Shinohara, Yukito; Yamaguchi, Takenori; Matsumoto, Masayasu;
掲載誌名 EBioMedicine
2巻
9号
出版年月日 2015-08
Thumnail
著者 Otake, Yosuke; Wong, Daniella; Abdul-Muneer, P. M.; Selzer, Michael E.; Li, Shuxin;
掲載誌名 Scientific Reports
6巻
出版年月日 2016-11-16
Thumnail
著者 Asano, Satoshi; Taniguchi, Yuri; Yamawaki, Yosuke; Gao, Jing; Harada, Kae; Takeuchi, Hiroshi; Hirata, Masato; Kanematsu, Takashi;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2017-07-14
Thumnail
著者 Yamamotoya, Takeshi; Nakatsu, Yusuke; Kushiyama, Akifumi; Matsunaga, Yasuka; Ueda, Koji; Inoue, Yuki; Inoue, Masa-Ki ; Sakoda, Hideyuki; Fujishiro, Midori; Ono , Hiraku; Kiyonari, Hiroshi; Ishihara, Hisamitsu; Asano, Tomoichiro;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2017-10-12
Thumnail
著者 Mawas, Amany Sayed; Amatya, Vishwa Jeet; Kushitani, Kei; Kai, Yuichiro; Miyata, Yoshihiro; Okada, Morihito; Takeshima, Yukio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-01-09
Thumnail
著者 Kaneko, Masayuki; Iwase, Ikuko; Yamasaki, Yuki; Takai, Tomoko; Wu, Yan; Kanemoto, Soshi; Matsuhisa, Koji; Asada, Rie; Okuma, Yasunobu; Watanabe, Takeshi; Imaizumi, Kazunori; Nomura, Yausyuki;
掲載誌名 Scientific Reports
6巻
出版年月日 2016-08-03
Thumnail
著者 Kato, Fuminori; Nakamura, Motoki; Sugai, Motoyuki;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2017-06-06