Thumnail
著者 Omori, Keitaro; Hattori, Noboru; Senoo, Tadashi; Takayama, Yusuke; Masuda, Takeshi; Nakashima, Taku; Iwamoto, Hiroshi; Fujitaka, Kazunori; Hamada, Hironobu; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 PLoS ONE
11巻
2号
出版年月日 2016-02-09
Thumnail
著者 Kyo, Michihito; Ohshimo, Shinichiro; Kida, Yoshiko; Shimatani, Tatsutoshi; Torikoshi, Yusuke; Suzuki, Kei; Yamaga, Satoshi; Hirohashi, Nobuyuki; Shime, Nobuaki;
掲載誌名 BMC Pulmonary Medicine
16巻
出版年月日 2016-08-12
Thumnail
著者 Hosomi, Naohisa; Nagai, Yoji; Kohriyama, Tatsuo; Ohtsuki, Toshiho; Aoki, Shiro; Nezu, Tomohisa; Maruyama, Hirofumi; Sunami, Norio; Yokota, Chiaki; Kitagawa, Kazuo; Terayama, Yasuo; Takagi, Makoto; Ibayashi, Setsuro; Nakamura, Masakazu; Origasa, Hideki; Fukushima, Masanori; Mori, Etsuro; Minematsu, Kazuo; Uchiyama, Shinichiro; Shinohara, Yukito; Yamaguchi, Takenori; Matsumoto, Masayasu;
掲載誌名 EBioMedicine
2巻
9号
出版年月日 2015-08
Thumnail
著者 Otake, Yosuke; Wong, Daniella; Abdul-Muneer, P. M.; Selzer, Michael E.; Li, Shuxin;
掲載誌名 Scientific Reports
6巻
出版年月日 2016-11-16
Thumnail
著者 Asano, Satoshi; Taniguchi, Yuri; Yamawaki, Yosuke; Gao, Jing; Harada, Kae; Takeuchi, Hiroshi; Hirata, Masato; Kanematsu, Takashi;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2017-07-14
Thumnail
著者 Yamamotoya, Takeshi; Nakatsu, Yusuke; Kushiyama, Akifumi; Matsunaga, Yasuka; Ueda, Koji; Inoue, Yuki; Inoue, Masa-Ki ; Sakoda, Hideyuki; Fujishiro, Midori; Ono , Hiraku; Kiyonari, Hiroshi; Ishihara, Hisamitsu; Asano, Tomoichiro;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2017-10-12
Thumnail
著者 Mawas, Amany Sayed; Amatya, Vishwa Jeet; Kushitani, Kei; Kai, Yuichiro; Miyata, Yoshihiro; Okada, Morihito; Takeshima, Yukio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-01-09
Thumnail
著者 Kaneko, Masayuki; Iwase, Ikuko; Yamasaki, Yuki; Takai, Tomoko; Wu, Yan; Kanemoto, Soshi; Matsuhisa, Koji; Asada, Rie; Okuma, Yasunobu; Watanabe, Takeshi; Imaizumi, Kazunori; Nomura, Yausyuki;
掲載誌名 Scientific Reports
6巻
出版年月日 2016-08-03
Thumnail
著者 Kato, Fuminori; Nakamura, Motoki; Sugai, Motoyuki;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2017-06-06
Thumnail
著者 Okubo, Hirofumi; Kushiyama, Akifumi; Sakoda, Hideyuki; Nakatsu, Yusuke; Iizuka, Masaki; Taki , Naoyuki; Fujishiro, Midori; Fukushima, Toshiaki; Kamata, Hideaki; Nagamachi, Akiko; Inaba, Toshiya; Nishimura, Fusanori; Katagiri, Hideki; Asahara, Takashi; Yoshida, Yasuto; Chonan, Osamu; Encinas, Jeffery; Asano, Tomoichiro;
掲載誌名 Scientific Reports
6巻
出版年月日 2016-01-28
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Ishikawa, Shizukiyo; Kajii, Eiji;
掲載誌名 Rural and Remote Health
10巻
3号
出版年月日 2010-09-03
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Inoue, Kazuo;
掲載誌名 Rural and Remote Health
11巻
1号
出版年月日 2011-03-18
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Inoue, Kazuo; Kashima, Saori; Takeuchi, Keisuke;
掲載誌名 Rural and Remote Health
12巻
2号
出版年月日 2012-05-11
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Bowman, Robert; Worley, Paul;
掲載誌名 Rural and Remote Health
12巻
3号
出版年月日 2012-09-05
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Kashima, Saori; Ogawa, Takahiko; Takeuchi, Keisuke;
掲載誌名 Rural and Remote Health
13巻
3号
出版年月日 2013-08-27
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Inoue, Kazuo; Kajii, Eiji;
掲載誌名 Social Science and Medicine
71巻
4号
出版年月日 2010-08
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Ogawa, Takahiko; Kashima, Saori; Takeuchi, Keisuke;
掲載誌名 International Journal of Health Geographics
11巻
出版年月日 2012-07-23
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Koike, Soichi; Kashima, Saori; Awai, Kazuo;
掲載誌名 PLoS ONE
10巻
5号
出版年月日 2015-05-06
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Koike, Soichi; Kashima, Saori; Awai, Kazuo;
掲載誌名 PLoS ONE
10巻
9号
出版年月日 2015-09-30
Thumnail
著者 Matsumoto, Masatoshi; Takeuchi, Keisuke; Tanaka, Junko; Tazuma, Susumu; Inoue, Kazuo; Owaki, Tetsuhiro; Iguchi, Seitaro; Maeda, Takahiro;
掲載誌名 BMJ Open
6巻
4号
出版年月日 2016-04-15