Thumnail
著者 Fujimoto, Wataru; Fukuda, Mikiko; Yokooji, Tomoharu; Yamamoto, Takahiro; Tanaka, Akira; Matsuo, Hiroaki;
掲載誌名 Allergology International
65巻
4号
出版年月日 2016-10
Thumnail
著者 Matsuo, Hiroaki; Yokooji, Tomoharu; Taogoshi, Takanori;
掲載誌名 Allergology International
64巻
4号
出版年月日 2015-10
Thumnail
著者 Kan, Takanobu; Hiragun, Takaaki; Ishii, Kaori; Hiragun, Makiko; Yanase, Yuhki; Tanaka, Akio; Hide, Michihiro;
掲載誌名 Allergology International
64巻
3号
出版年月日 2015-07
Thumnail
著者 Takahashi, Shinya; Katayama, Akira; Arakawa, Miwa; Mizuta, Shinji; Katayama, Keijiro; Watanabe, Masazumi; Yamane, Yoshitaka; Morita, Shohei; Okazaki, Takanobu; Kurosaki, Tatsuya; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
4号
出版年月日 2018-12
Thumnail
著者 Matsubara, Keiso; Sumitani, Daisuke; Ojima, Yasutomo; Yoshimitsu, Masayoshi; Nakano, Kanyu; Harano, Masao; Idani, Hitoshi; Okajima, Masazumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
4号
出版年月日 2018-12
Thumnail
著者 Huang, Luoming; Kawasaki, Hiromi; Yasuda, Rie; Sakai, Risako;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
4号
出版年月日 2018-12
Thumnail
著者 Tanitame, Keizo; Mitani, Hidenori; Honda, Yukiko; Awai, Kazuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
4号
出版年月日 2018-12