Thumnail
著者 Jinnin, Ran; Okamoto, Yasumasa; Takagaki, Koki; Nishiyama, Yoshiko; Yamamura, Takanao; Okamoto, Yuri; Miyake, Yoshie; Takebayashi, Yoshitake; Tanaka, Keisuke; Sugiura, Yoshinori; Shimoda, Haruki; Kawakami, Norito; Furukawa, Toshi A; Yamawaki, Shigeto;
掲載誌名 Neuropsychiatric Disease and Treatment
13巻
出版年月日 2016-12-22
Thumnail
著者 Minamizaki, Tomoko; Konishi, Yukiko; Sakurai, Kaoru; Yoshioka, Hirotaka; Aubin, Jane E.; Kozai, Katsuyuki; Yoshiko, Yuji;
掲載誌名 Journal of Endocrinology
237巻
3号
出版年月日 2018-06
Thumnail
著者 Yamamoto, Ryoko; Minamizaki, Tomoko; Yoshiko, Yuji; Yoshioka, Hirotaka; Tanne, Kazuo; Aubin, Jane E; Maeda, Norihiko;
掲載誌名 Journal of Endocrinology
206巻
3号
出版年月日 2010-09
Thumnail
著者 Yoshiko, Yuji; Oizumi, Kiyoshi; Hasegawa, Takuro; Minamizaki, Tomoko; Tanne, Kazuo; Maeda, Norihiko; Aubin, Jane E.;
掲載誌名 PLoS ONE
5巻
7号
出版年月日 2010-07-26
Thumnail
著者 Takei, Yuichiro; Minamizaki, Tomoko; Yoshiko, Yuji;
掲載誌名 International Journal of Endocrinology
2015巻
出版年月日 2015-03-19
Thumnail
著者 Minamizaki, Tomoko; Nakao, Yuko; Irie, Yasumasa; Ahmed, Faisal; Itoh, Shota; Sarmin, Nushrat; Yoshioka, Hirotaka; Nobukiyo, Asako; Fujimoto, Chise; Niida, Shumpei; Sotomaru, Yusuke; Tanimoto, Kotaro; Kozai, Katsuyuki; Sugiyama, Toshie; Bonnelye, Edith; Takei, Yuichiro; Yoshiko, Yuji;
掲載誌名 Communications Biology
3巻
出版年月日 2020-01-16
Thumnail
著者 Minamizaki, T; Ahmed, F; Yoshiko, Y;
掲載誌名 Journal of Molecular and Genetic Medicine
10巻
4号
出版年月日 2016-11-21
Thumnail
著者 Fujino, Yoko; Minamizaki, Tomoko; Yoshioka, Hirotaka; Okada, Mitsugi; Yoshiko, Yuji;
掲載誌名 Bone Reports
5巻
出版年月日 2016-12
Thumnail
著者 Sakamoto, Shuichiro; Miyara, Masatsugu; Sanoh, Seigo; Ohta, Shigeru; Kotake, Yaichiro;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2017-04-26
Thumnail
著者 Thi Vu, Hang; Akatsu, Hiroyasu; Hashizume, Yoshio; Setou, Mitsutoshi; Ikegami, Koji;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2017-01-09
Thumnail
著者 Kawasaki, Noritaka; Asada, Rie; Saito, Atsushi; Kanemoto, Soshi; Imaizumi, Kazunori;
掲載誌名 Scientific Reports
2巻
出版年月日 2012-11-12
Thumnail
著者 Saito, Atsushi; Kanemoto, Soshi; Kawasaki, Noritaka; Asada, Rie; Iwamoto, Hideo; Oki, Mami; Miyagi, Hidetaka; Izumi, Soutarou; Sanosaka, Tsukasa; Nakashima, Kinichi; Imaizumi, Kazunori;
掲載誌名 Nature Communications
3巻
出版年月日 2012-07-24
Thumnail
著者 Tanaka, Hiroshi; Mito, Akihisa; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Higashi, Yukihito; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
9巻
出版年月日 2019-02-22
Thumnail
著者 Umayahara, Yasutaka; Soh, Zu; Sekikawa, Kiyokazu; Kawae, Toshihiro; Otsuka, Akira; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Sensors
18巻
11号
出版年月日 2018-11-07
Thumnail
著者 Hirano, Harutoyo; Takama, Renjo; Matsumoto, Ryo; Tanaka, Hiroshi; Hirano, Hiroki; Soh, Zu; Ukawa, Teiji; Takayanagi, Tsuneo; Morimoto, Haruka; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Hashimoto, Haruki; Matsui, Shogo; Kishimoto, Shinji; Oda, Nozomu; Kajikawa, Masato; Maruhashi, Tatsuya; Kawamoto, Masashi; Yoshizumi, Masao; Higashi, Yukihito; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-06-18
Thumnail
著者 Matsubara, Hiroki; Hirano, Hiroki; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Yoshizumi, Masao; Yoshino, Atsuo; Sasaoka, Takafumi; Yamawaki, Shigeto; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-02-15
Thumnail
著者 Subarnbhesaj, Ajiravudh; Miyauchi, Mutsumi; Chanbora, Chea; Mikuriya, Aki; Nguyen, Phuong Thao; Furusho, Hisako; Ayuningtyas, Nurina Febriyanti; Fujita, Minoru; Toratani, Shigeaki; Takechi, Masaaki; Niida, Shumpei; Takata, Takashi;
掲載誌名 PLoS ONE
12巻
11号
出版年月日 2017-11-17
Thumnail
著者 Saiki, Akiko; Kimura, Rie; Samura, Toshikazu; Yoko, Fujiwara-Tsukamoto; Sakai, Yutaka; Isomura, Yoshikazu;
掲載誌名 PLoS ONE
9巻
6号
出版年月日 2014-06-03
Thumnail
著者 Kashima, Saori; Inoue, Kazuo; Matsumoto, Masatoshi;
掲載誌名 PLoS ONE
12巻
1号
出版年月日 2017-01-03
Thumnail
著者 Kashima, Saori; Inoue, Kazuo; Matsumoto, Masatoshi;
掲載誌名 PLoS ONE
12巻
5号
出版年月日 2017-05-25