Thumnail
著者 Hasegawa, Momoko; Yamane, Daisuke; Funato, Kouichi; Yoshida, Atsushi; Sambongi, Yoshihiro;
掲載誌名 Journal of Bioscience and Bioengineering
125巻
3号
出版年月日 2018-03
Thumnail
著者 Kuribayashi, Taka-aki; Fujii, Sotaro; Masanari, Misa; Yamanaka, Masaru; Wakai, Satoshi; Sambongi, Yoshihiro;
掲載誌名 Extremophiles
21巻
2号
出版年月日 2017-01-03
Thumnail
著者 Kazuhara, Hirotsune; Yoneda, Michio; Tsuzaki, Tatsuo; Takahashi, Masanori; Kono, Naoaki; Tomiyama, Takeshi;
掲載誌名 PLoS ONE
14巻
3号
出版年月日 2019-03-07
Thumnail
著者 Fujii, Sotaro; Oki, Hiroya; Kawahara, Kazuki; Yamane, Daisuke; Yamanaka, Masaru; Maruno, Takahiro; Kobayashi, Yuji; Masanari, Misa; Wakai, Satoshi; Nishihara, Hirofumi; Ohkubo, Tadayasu; Sambongi, Yoshihiro;
掲載誌名 Protein Science
26巻
4号
出版年月日 2017-03-06
著者 井山 慶信; 張 允鍾; 鄭 桓祷; 金 載分; 早瀬 光司;
掲載誌名 環境科学会誌
16巻
4号
出版年月日 2003-07-31
Thumnail
著者 Umehara, Takashi; Kawai, Tomoko; Kawashima, Ikko; Tanaka, Katsuhiro; Okuda, Satoshi; Kitasaka, Hiroya; Richards, JoAnne S.; Shimada, Masayuki;
掲載誌名 Aging Cell
16巻
6号
出版年月日 2017-08-31