Thumnail
著者 Okada, Ryoki; Katagiri, Kiyofumi; Masubuchi, Yuji; Inumaru, Kei;
掲載誌名 European Journal of Inorganic Chemistry
2019巻
9号
出版年月日 2019-03-07
Thumnail
著者 Sukhdorj, Elbegzaya; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Yanabe, Kensuke; Hirano, Hiroki; Hirano, Harutoyo; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio; Kawamoto, Masashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
3号
出版年月日 2018-09