Thumnail
著者 Matsumura, Takeshi; Michimura, Shinji; Inami, Toshiya; Otsubo, Toru; Tanida, Hiroshi; Iga, Fumitoshi; Sera, Masafumi;
掲載誌名 Physical Review B
89巻
1号
出版年月日 2014-01-24
Thumnail
著者 Miyaoka, Hiroki; Itoh, Keiji; Fukunaga, Toshiharu; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu; Fuji, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
104巻
5号
出版年月日 2008-09
Thumnail
著者 Isobe, Shigehito; Yamada, Sumito; Wang, Yongming; Hashimoto, Naoyuki; Ohnuki, Somei; Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
114巻
9号
出版年月日 2013-09
Thumnail
著者 Ikeda, Suguru; Ichikawa, Takayuki; Yamaguchi, Shotaro; Miyaoka, Hiroki; Kojima, Yoshitsugu;
掲載誌名 Journal of the Japan Institute of Energy
93巻
出版年月日 2014
Thumnail
著者 Takabatake, Toshiro; Suekuni, Koichiro; Nakayama, Tsuneyoshi; Kaneshita, Eiji;
掲載誌名 Reviews of Modern Physics
86巻
2号
出版年月日 2014-06-04
Thumnail
著者 Smith, David Roy; Burki, Fabien; Yamada, Takashi; Grimwood, Jane; Grigoriev, Igor V.; Etten, James L. Van; Keeling, Patrick J.;
掲載誌名 PLoS ONE
6巻
8号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Higemoto, Wataru; Ito, Takashi; Ninomiya, Kazuhiko; Onimaru, Takahiro; Matsumoto, Keisuke; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Reviews B
85巻
23号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Mano, Satomi; Onimaru, Takahiro; Yamanaka, Shoji; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
21号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Nakano, Toshiaki; Lai, Chia-Yun; Goto, Shigeru; Hsu, Li-Wen; Kawamoto, Seiji; Ono, Kazuhisa; Chen, Kuang-Den; Lin, Chih-Che; Chiu, King-Wah; Wang, Chih-Chi; Cheng, Yu-Fan; Chen, Chao-Long;
掲載誌名 PLoS ONE
7巻
5号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Ajiraporn, Kongpol; Katou, Junichi; Tajima, Takahisa; Alisa, S.Vangnai;
掲載誌名 Microbes and Environments
27巻
1号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Hofmann, Holger Friedrich;
掲載誌名 New Journal of Physics
14巻
出版年月日 2012