Thumnail
著者 Kimura, Shin-ichi; Iizuka, Takuya; Miyazaki, Hidetoshi; Hajiri, Tetsuya; Matsunami, Masaharu; Mori, Tatsuya; Irizawa, Akinori; Muro, Yuji; Kajino, Junpei; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
16号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Du, Baoli; Saiga, Yuta; Kajisa, Kousuke; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
111巻
1号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Matsumura, Takeshi; Yonemura, Takumi; Kunimori, Keisuke; Sera, Masafumi; Iga, Fumitoshi; Nagao, Tatsuya; Igarashi, Jun-ichi;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
17号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Paik, Biswajit; Hasegawa, Takumi; Ishii, Isao; Michigoe, Akitaka; Suzuki, Takashi; Udagawa, Masayuki; Ogita, Norio; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
掲載誌名 Applied Physics Letters
100巻
15号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Ishii, Isao; Suetomi, Yasuhiko; Fujita, Takahiro K.; Suekuni, Koichiro; Tanaka, Tomoo; Takabatake, Toshiro; Suzuki, Takashi; Marcos A. Avila;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
8号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Ravindra Singh Solanki; Akhilesh Kumar Singh; S. K. Mishra; Shane J. Kennedy; Suzuki, Takashi; Kuroiwa, Yoshihiro; Moriyoshi, Chikako; Dhananjai Pandey;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
14号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Kawada, Shin-ichi; Maeda, Nozomi; Takahashi, Tohru; Ikematsu, Katsumasa; Fujii, Keisuke; Kurihara, Yoshimasa; Tsumura, Koji; Harada, Daisuke; Kanemura, Shinya;
掲載誌名 Physical Review D
85巻
11号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Arai, Kuniaki; Okuda, Taichi; Tanaka, Arata; Kotsugi, Masato; Fukumoto, Keiki; Ohkochi, Takuo; Guo, Fangzhun; Nakamura, Tetsuya; Matsushita, Tomohiro; Muro, Takayuki; Oura, Masaki; Senba, Yasunori; Ohashi, Haruhiko; Kakizaki, Akito; Kinoshita, Toyohiko;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
17号
出版年月日 2012-05-01
Thumnail
著者 石田 渉; 宮岡 裕樹; 市川 貴之; 小島 由継;
掲載誌名 炭素
233号
出版年月日 2008-06-09
Thumnail
著者 Takahashi, Katsunori; Imano, Ryota; Kibe, Tatsuya; Seimiya, Hiroyuki; Muramatsu, Yukiko; Kawabata, Naoki; Tanaka, Genki; Matsumoto, Yoshitake; Hiromoto, Taisuke; Koizumi, Yuka; Nakazawa, Norihiko; Yanagida, Mitsuhiro; Yukawa, Masashi; Tsuchiya, Eiko; Ueno, Masaru;
掲載誌名 Molecular and Cellular Biology
31巻
3号
出版年月日 2011-02
Thumnail
著者 Yamane, Aki; Shimojo, Fuyuki; Hoshino, Kozo; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
掲載誌名 Journal of Chemical Physics
134巻
12号
出版年月日 2011-03-29
Thumnail
著者 Lee, Kyu Joon; Choo, Sung Min; Saiga, Yuta; Takabatake, Toshiro; Jung, Myung-Hwa;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
109巻
7号
出版年月日 2011-03-29
Thumnail
著者 Deng, Shukang; Saiga, Yuta; Kajisa, Kousuke; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
109巻
10号
出版年月日 2011-05-18
Thumnail
著者 Ishihara, Noboru; Amakawa, Shuhei; Masu, Kazuya;
掲載誌名 IEICE transactions on fundamentals of electronics, communications and computer sciences
E94-A巻
2号
出版年月日 2011-02
Thumnail
著者 Kimura, Shin-ichi; Iizuka, Takuya; Miyazaki, Hidetoshi; Irizawa, Akinori; Muro, Yuji; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical review letters
106巻
5号
出版年月日 2011-02-04
Thumnail
著者 Mori, Tatsuya; Iwamoto, K.; Kushibiki, S.; Honda, H.; Matsumoto, Hideki; Toyota, Naoki; Avila, ​Marcos A.; Suekuni, Koichiro; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical review letters
106巻
1号
出版年月日 2011-01-06
Thumnail
著者 Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Utsmi, Yuki; Morimoto, Osamu; Sato, Hitoshi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Hadano, Yuta; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B
83巻
24号
出版年月日 2011-06-22
Thumnail
著者 Onimaru, Takahiro; Matsumoto, Keisuke; Inoue, Yukihiro; Umeo, Kazunori; Sakakibara, Toshiro; Karaki, Yoshitomo; Kubota, Minoru; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical review letters
106巻
17号
出版年月日 2011-04-29
Thumnail
著者 Hofmann, Holger F;
掲載誌名 Physical Review A
83巻
出版年月日 2011-02-22