Thumnail
著者 Matsumura, Takeshi; Yonemura, Takumi; Kunimori, Keisuke; Sera, Masafumi; Iga, Fumitoshi;
掲載誌名 Physical Review Letters
103巻
1号
出版年月日 2009-07-02
Thumnail
著者 Matsumura, Takeshi; Michimura, Shinji; Inami, Toshiya; Hayashi, Yuya; Fushiya, Kengo; Matsuda, Tatsuma D.; Higashinaka, Ryuji; Aoki, Yuji; Sugawara, Hitoshi;
掲載誌名 Physical Review B
89巻
16号
出版年月日 2014-04-25
Thumnail
著者 Matsumura, Takeshi; Michimura, Shinji; Inami, Toshiya; Otsubo, Toru; Tanida, Hiroshi; Iga, Fumitoshi; Sera, Masafumi;
掲載誌名 Physical Review B
89巻
1号
出版年月日 2014-01-24
Thumnail
著者 Miyaoka, Hiroki; Itoh, Keiji; Fukunaga, Toshiharu; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu; Fuji, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
104巻
5号
出版年月日 2008-09
Thumnail
著者 Isobe, Shigehito; Yamada, Sumito; Wang, Yongming; Hashimoto, Naoyuki; Ohnuki, Somei; Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
114巻
9号
出版年月日 2013-09
Thumnail
著者 Ikeda, Suguru; Ichikawa, Takayuki; Yamaguchi, Shotaro; Miyaoka, Hiroki; Kojima, Yoshitsugu;
掲載誌名 Journal of the Japan Institute of Energy
93巻
出版年月日 2014