Thumnail
著者 Takahashi, Shiro; Sugiyama, Taiki; Shimomura, Mayuka; Kamada, Yoshihiro; Fujita, Kazutoshi; Nonomura, Norio; Miyoshi, Eiji; Nakano, Miyako;
掲載誌名 Glycoconjugate Journal
33巻
3号
出版年月日 2016-02-11
Thumnail
著者 Yagi, Ryuuta; Hirahara, Taiki; Ebisuoka, Ryoya; Nakasuga, Tomoaki; Tajima, Shingo; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-08-29
Thumnail
著者 Yukawa, Masashi; Ikebe, Chiho; Toda, Takashi;
掲載誌名 Journal of Cell Biology
209巻
4号
出版年月日 2015-05-18
Thumnail
著者 Yukawa, Masashi; Yamada, Yusuke; Yamauchi, Tomoaki; Toda, Takashi;
掲載誌名 Journal of Cell Science
131巻
1号
出版年月日 2018-01-04
Thumnail
著者 Yukawa, Masashi; Yamada, Yusuke; Toda, Takashi;
掲載誌名 G3:Genes, Genomes, Genetics
9巻
1号
出版年月日 2019-01-01
Thumnail
著者 Nakano, Miyako; Saldanha, Rohit; Göbel, Anja; Kavallaris, Maria; Packer, Nicolle H.;
掲載誌名 Molecular & Cellular Proteomics
10巻
11号
出版年月日 2011-08-22
Thumnail
著者 Nindita, Yosi; Cao, Zhisheng; Fauzi, Amirudin Akhmad; Teshima, Aiko; Misaki, Yuya; Muslimin, Rukman; Yang, Yingjie; Shiwa, Yuh; Yoshikawa, Hirofumi; Tagami, Michihira; Lezhava, Alexander; Ishikawa, Jun; Kuroda, Makoto; Sekizuka, Tsuyoshi; Inada, Kuninobu; Kinashi, Haruyasu; Arakawa, Kenji;
掲載誌名 Scientific Reports
9巻
出版年月日 2019-07-29
Thumnail
著者 Nakano, Miyako; Mishra, Sushil K.; Tokoro, Yuko; Sato, Keiko; Nakajima, Kazuki; Yamaguchi, Yoshiki; Taniguchi, Naoyuki; Kizuka, Yasuhiko;
掲載誌名 Molecular & Cellular Proteomics
18巻
10号
出版年月日 2019-08-02