Thumnail
著者 Ayoub, Ahmed Taha; Elrefaiy, Mohamed Ali; Arakawa, Kenji;
掲載誌名 ACS Omega
4巻
2号
出版年月日 2019-02-28
Thumnail
著者 Kizuka, Yasuhiko; Kitazume, Shinobu; Fujinawa, Reiko; Saito, Takashi; Iwata, Nobuhisa; Saido, Takaomi C; Nakano, Miyako; Yamaguchi, Yoshiki; Hashimoto, Yasuhiro; Staufenbiel, Matthias; Hatsuta, Hiroyuki; Murayama, Shigeo; Manya, Hiroshi; Endo, Tamao; Taniguchi, Naoyuki;
掲載誌名 EMBO Molecular Medicine
7巻
2号
出版年月日 2015-02-01
Thumnail
著者 Nishikawa, Kazuo; Fujimura, Takashi; Ota, Yasuhiro; Abe, Takuya; ElRamlawy, Kareem Gamal; Nakano, Miyako; Takado, Tomoaki; Uenishi, Akira; Kawazoe, Hidechika; Sekoguchi, Yoshinori; Tanaka, Akihiko; Ono, Kazuhisa; Kawamoto, Seiji;
掲載誌名 World Allergy Organization Journal
9巻
1号
出版年月日 2016-09-06
Thumnail
著者 Nishino, Kimihiro; Koda, Sayaka; Kataoka, Naoya; Takamatsu, Shinji; Nakano, Miyako; Ikeda, Shun; Kamamatsu, Yuka; Morishita, Koichi; Moriwaki, Kenta; Eguchi, Hidetoshi; Yamamoto, Eiko; Kikkawa, Fumitaka; Tomita, Yasuhiko; Kamada, Yoshihiro; Miyoshi, Eiji;
掲載誌名 Oncotarget
9巻
16号
出版年月日 2018-01-29
Thumnail
著者 Yoshikawa, Genki; Askora, Ahmed; Blanc-Mathieu, Romain; Kawasaki, Takeru; Li, Yanze; Nakano, Miyako; Ogata, Hiroyuki; Yamada, Takashi;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
1号
出版年月日 2018-03-14
Thumnail
著者 Kunitake, Hirofumi; Hiramatsu, Takahiro; Kinashi, Haruyasu; Arakawa, Kenji;
掲載誌名 CHEMBIOCHEM
16巻
15号
出版年月日 2015-10-12
Thumnail
著者 Arakawa, Kenji; Tsuda, Naoto; Taniguchi, Akihiro; KInashi, Haruyasu;
掲載誌名 CHEMBIOCHEM
13巻
10号
出版年月日 2012-07-09
Thumnail
著者 Takahashi, Shiro; Sugiyama, Taiki; Shimomura, Mayuka; Kamada, Yoshihiro; Fujita, Kazutoshi; Nonomura, Norio; Miyoshi, Eiji; Nakano, Miyako;
掲載誌名 Glycoconjugate Journal
33巻
3号
出版年月日 2016-02-11
Thumnail
著者 Yagi, Ryuuta; Hirahara, Taiki; Ebisuoka, Ryoya; Nakasuga, Tomoaki; Tajima, Shingo; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-08-29
Thumnail
著者 Yukawa, Masashi; Ikebe, Chiho; Toda, Takashi;
掲載誌名 Journal of Cell Biology
209巻
4号
出版年月日 2015-05-18
Thumnail
著者 Yukawa, Masashi; Kawakami, Tomoki; Okazaki, Masaki; Kume, Kazunori; Ngang, Heok Tang; Toda, Takashi;
掲載誌名 Molecular Biology of the Cell
28巻
25号
出版年月日 2017-12-01
Thumnail
著者 Yukawa, Masashi; Yamada, Yusuke; Yamauchi, Tomoaki; Toda, Takashi;
掲載誌名 Journal of Cell Science
131巻
1号
出版年月日 2018-01-04
Thumnail
著者 Yukawa, Masashi; Yamada, Yusuke; Toda, Takashi;
掲載誌名 G3:Genes, Genomes, Genetics
9巻
1号
出版年月日 2019-01-01
Thumnail
著者 Nakano, Miyako; Saldanha, Rohit; Göbel, Anja; Kavallaris, Maria; Packer, Nicolle H.;
掲載誌名 Molecular & Cellular Proteomics
10巻
11号
出版年月日 2011-08-22
Thumnail
著者 Nindita, Yosi; Cao, Zhisheng; Fauzi, Amirudin Akhmad; Teshima, Aiko; Misaki, Yuya; Muslimin, Rukman; Yang, Yingjie; Shiwa, Yuh; Yoshikawa, Hirofumi; Tagami, Michihira; Lezhava, Alexander; Ishikawa, Jun; Kuroda, Makoto; Sekizuka, Tsuyoshi; Inada, Kuninobu; Kinashi, Haruyasu; Arakawa, Kenji;
掲載誌名 Scientific Reports
9巻
出版年月日 2019-07-29
Thumnail
著者 Nakano, Miyako; Mishra, Sushil K.; Tokoro, Yuko; Sato, Keiko; Nakajima, Kazuki; Yamaguchi, Yoshiki; Taniguchi, Naoyuki; Kizuka, Yasuhiko;
掲載誌名 Molecular & Cellular Proteomics
18巻
10号
出版年月日 2019-08-02
Thumnail
著者 Fujimura, Takashi; Kawamoto, Seiji;
掲載誌名 Allergology International
64巻
4号
出版年月日 2015-10