Thumnail
著者 Maniwa, Y.; Muroga, N.; Sato, N.; Tou, Hideki; Shimoda, H.; Iwasa, Y.; Mitani, H.; Kikuchi, K.; Suzuki, S.; Achiba, Y.; Kosaka, M.; Tanigaki, K.; Chen, X.; Labes, M. M.;
掲載誌名 Physical review. B, Condensed matter
58巻
17号
出版年月日 1998-11-01
Thumnail
著者 Mentink, S. A. M.; Nieuwenhuys, G. J.; Menovsky, A. A.; Mydosh, A.; Tou, Hideki; Kitaoka, Y.;
掲載誌名 Physical review. B, Condensed matter
49巻
22号
出版年月日 1994-06-01
Thumnail
著者 Shimahara, Hiroshi;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
61巻
22号
出版年月日 2000
Thumnail
著者 Klein, U.; Rainer, D.; Shimahara, Hiroshi;
掲載誌名 Journal of low temperature physics
118巻
出版年月日 2000
Thumnail
著者 Shimahara, Hiroshi; Kohmoto, Mahito;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
65巻
出版年月日 2002
Thumnail
著者 Shimahara, Hiroshi; Kohmoto, Mahito;
掲載誌名 Europhysics letters
57巻
出版年月日 2002
Thumnail
著者 Shimahara, Hiroshi; Hata, Satomi;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
62巻
21号
出版年月日 2000
Thumnail
著者 Shimahara, Hiroshi;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
62巻
出版年月日 2000
Thumnail
著者 Shimahara, Hiroshi;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
72巻
13号
出版年月日 2005-10-01
Thumnail
著者 Tomita, Kazunori; Kibe, Tatsuya; Kang, Ho-Young; Seo, Yeon-Soo; Uritani, Masahiro; Ushimaru, Takashi; Ueno, Masaru;
掲載誌名 Molecular and cellular biology
24巻
出版年月日 2004-11
Thumnail
著者 Ueno, Masaru; Nakazaki, Tomofumi; Akamatsu, Yufuko; Watanabe, Kikuo; Tomita, Kazunori; Lindsay, Howard D.; Shinagawa, Hideo; Iwasaki, Hiroshi;
掲載誌名 Molecular and cellular biology
23巻
出版年月日 2003-09
Thumnail
著者 Tomita, Kazunori; Matsuura, Akira; Caspari, Thomas; Carr, Antony M.; Akamatsu, Yufuko; Iwasaki, Hiroshi; Mizuno, Ken-ichi; Ohta, Kunihiro; Uritani, Masahiro; Ushimaru, Takashi; Yoshinaga, Koichi; Ueno, Masaru;
掲載誌名 Molecular and cellular biology
23巻
出版年月日 2003-08
Thumnail
著者 Hong, Chang Soo; Kuroda, Akio; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
掲載誌名 Journal of bacteriology
187巻
4号
出版年月日 2005-02
Thumnail
著者 Hong, Chang Soo; Shitashiro, Maiko; Kuroda, Akio; Ikeda, Tsukasa; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
掲載誌名 FEMS microbiology letters
231巻
2号
出版年月日 2004-02