Thumnail
著者 Ishii, Isao; Higaki, Haruhiro; Takabatake, Toshiro; Goshima, Hiroshi; Fujita, Toshizo; Suzuki, Takashi;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
68巻
14号
出版年月日 2003-10-08
Thumnail
著者 Ito, Masakazu; Yamamoto, Hiroki; Nagata, Shoichi; Suzuki, Takashi;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
74巻
21号
出版年月日 2006-12-13
Thumnail
著者 Hayashi, Nobuhiko; Wakabayashi, Katsunori; Frigeri, Paolo A.; Sigrist, Manfred;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
73巻
9号
出版年月日 2006-03-17
Thumnail
著者 Hayashi, Nobuhiko; Wakabayashi, Katsunori; Frigeri, Paolo A.; Sigrist, Manfred;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
73巻
2号
出版年月日 2006-01-19
Thumnail
著者 Imada, Shin; Muro, Takayuki; Shishidou, Tatsuya; Suga, Shigemasa; Maruyama, Hiroshi; Kobayashi, Kenji; Yamazaki, Hitoshi; Kanomata, Takeshi;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
59巻
13号
出版年月日 1999-04-01
Thumnail
著者 Saniz, R.; Ye, Lin-Hui; Shishidou, Tatsuya; Freeman, A.J.;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
74巻
1号
出版年月日 2006-07-27
Thumnail
著者 Yuri, Yosuke; Okamoto, Hiromi;
掲載誌名 Physical Review Letters
93巻
20号
出版年月日 2004-11-11
Thumnail
著者 Okamoto, Hiromi; Okabe, Kota; Yuri, Yosuke; Möhl, Dieter; Sessler, Andrew M;
掲載誌名 Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
69巻
出版年月日 2004-06-23
Thumnail
著者 Lee, Shyh-Yuan; Okamoto, Hiromi;
掲載誌名 Physical Review Letters
80巻
23号
出版年月日 1998-06-08
Thumnail
著者 Okamoto, Hiromi; Ikegami, Masanori;
掲載誌名 Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
55巻
4号
出版年月日 1997-04
Thumnail
著者 Okamoto, Hiromi; Sessler, Andrew M.; Möhl, Dieter;
掲載誌名 Physical Review Letters
72巻
25号
出版年月日 1994-06-20
Thumnail
著者 Okamoto, Hiromi; Wei, Jie;
掲載誌名 Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
58巻
3号
出版年月日 1998-09
Thumnail
著者 Kihara, Takahiro; Okamoto, Hiromi; Iwashita, Yoshihisa; Oide, Katsunobu; Lamanna, Giuseppe; Wei, Jie;
掲載誌名 Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
59巻
3号
出版年月日 1999-05
Thumnail
著者 Wei, Jie; Okamoto, Hiromi; Sessler, Andrew M.;
掲載誌名 Physical Review Letters
80巻
12号
出版年月日 1998-03-23
Thumnail
著者 Ikegami, Masahiro; Okamoto, Hiromi; Yuri, Yosuke;
掲載誌名 Physical Review Special Topics - Accelerators and Beams
9巻
12号
出版年月日 2006-12-07
Thumnail
著者 Ikegami, Masahiro; Noda, Akira; Tanabe, Mikio; Grieser, Manfred; Okamoto, Hiromi;
掲載誌名 Physical Review Special Topics - Accelerators and Beams
7巻
12号
出版年月日 2004-12-16
Thumnail
著者 Yuri, Yosuke; Okamoto, Hiromi;
掲載誌名 Physical Review Special Topics - Accelerators and Beams
8巻
11号
出版年月日 2005-11-07
Thumnail
著者 Okamoto, Hiromi; Yuri, Yosuke; Okabe, Kota;
掲載誌名 Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
67巻
4号
出版年月日 2003-04-11
Thumnail
著者 Li, Xiao-Ping; Enokizono, Hayato; Okamoto, Hiromi; Yuri, Yosuke; Sessler, Andrew M.; Wei, Jie;
掲載誌名 Physical Review Special Topics - Accelerators and Beams
9巻
3号
出版年月日 2006-03-09
Thumnail
著者 Yamaguchi, Yusuke; Ichimura, Makoto; Higaki, Hiroyuki; Kakimoto, Singo; Nakagome, Kenichirou; Nemoto, Kenju; Katano, Makoto; Nakajima, Hajime; Fukuyama, Atsushi; Cho, Teruji;
掲載誌名 Review of Scientific Instruments
77巻
10号
出版年月日 2006-10