著者 Takahashi, Hiromitsu; Sakurai, Soki; Makishima, Kazuo;
掲載誌名 Astrophysical Journal
738巻
1号
出版年月日 2011
著者 三浦 郁夫;
掲載誌名 バイオサイエンスとインダストリー
63巻
3号
出版年月日 2005
著者 Morozumi, Takuya; Takata, Hiroyuki; Tamai, Kotaro;
掲載誌名 Physical Review D
85巻
5号
出版年月日 2012
著者 Ito, Keita; Harada, Kazunori; Toko, Kaoru; Ye, Mao; Kimura, Akio; Takeda, Yukiharu; Saitoh, Yuji; Akinaga, Hiro; Suemasu, Takashi;
掲載誌名 Applied Physics Letters
99巻
25号
出版年月日 2011
著者 Ye, Mao; Eremeev, S. V.; Kuroda, Kenta; Krasovskii, E. E.; Chulkov, E. V.; Takeda, Yukiharu; Saito, Yuji; Okamoto, Kazuaki; Zhu, S. Y.; Miyamoto, Koji; Arita, Masashi; Nakatake, Masashi; Okuda, Taichi; Ueda, Yoshifumi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kimura, Akio;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
20号
出版年月日 2012
著者 Fujii, Ichiro; Shimizu, Shigehito; Yamashita, Kenta; Nakashima, Kouichi; Kumada, Nobuhiro; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro; Fujikawa, Yoshinori; Tanaka, Daisuke; Furukawa, Masahito; Wada, Satoshi;
掲載誌名 Applied Physics Letters
99巻
20号
出版年月日 2011
著者 Bhattacharjee, Shuvrajyoti; Taji, Kazuaki; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro; Pandey, Dhananjai;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
10号
出版年月日 2011
著者 Utsumi, Yuki; Sato, Hitoshi; Kurihara, Hidenao; Maso, Hiroyuki; Hiraoka, Koichi; Kojima, Kenichi; Tobimatsu, Komei; Ohkochi, Takuo; Fujimori, Shin-ichi; Takeda, Yukiharu; Saitoh, Yuji; Mimura, Kojiro; Ueda, Shigenori; Yamashita, Yoshiyuki; Yoshikawa, Hideki; Kobayashi, Keisuke; Oguchi, Tamio; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
11号
出版年月日 2011
著者 Yamaoka, Hitoshi; Thunström, Patrik; Jarrige, Ignace; Shimada, Kenya; Tsujii, Naohito; Arita, Masashi; Iwasawa, Hideaki; Hayashi, Hirokazu; Jiang, Jian; Habuchi, Takafumi; Hirayama, Daisuke; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Murao, Urara; Hosoya, Shingo; Tamaki, Akira; Kitazawa, Hideaki;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
11号
出版年月日 2012
著者 Schwab, H.; Mulazzi, M.; Jiang, Jian; Hayashi, Hirokazu; Habuchi, Takafumi; Hirayama, Daisuke; Iwasawa, Hideaki; Shimada, Kenya; Reinert, F.;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
12号
出版年月日 2012
著者 Yakovkin, Ivan N.; Fukutani, Keisuke; Hayashi, Hirokazu; Jiang, Jian; Horike, Taiki; Nagata, Yorito; Habuchi, Takafumi; Hirayama, Daisuke; Iwasawa, Hideaki; Shimada, Kenya; Losovyj, Ya. B.; Dowben, Peter A.;
掲載誌名 Physical Review B
86巻
12号
出版年月日 2012
著者 Utsumi, Yuki; Sato, Hitoshi; Ohara, Shigeo; Yamashita, Tetsuro; Mimura, Kojiro; Motonami, Satoru; Shimada, Kenya; Ueda, Shigenori; Kobayashi, Keisuke; Yamaoka, Hitoshi; Tsujii, Naohito; Hiraoka, Nozomu; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review B
86巻
11号
出版年月日 2012
著者 Miyamoto, Koji; Kimura, Akio; Okuda, Taichi; Shimada, Kenya; Iwasawa, Hideaki; Hayashi, Hirokazu; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Donath, M.;
掲載誌名 Physical Review B
86巻
16号
出版年月日 2012
著者 Okamoto, Kazuaki; Kuroda, Kenta; Miyahara, Hirokazu; Miyamoto, Koji; Okuda, Taichi; Aliev, Z. S.; Babanly, M. B.; Amiraslanov, I. R.; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Samorokov, D. A.; Menshchikova, T. V.; Chulkov, E. V.; Kimura, Akio;
掲載誌名 Physical Review B
86巻
19号
出版年月日 2012
著者 Kim, Sunghun; Ye, Mao; Kuroda, Kenta; Yamada, Yohei; Krasovskii, E. E.; Chulkov, E. V.; Miyamoto, Koji; Nakatake, Masashi; Okuda, Taichi; Ueda, Yoshifumi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kimura, Akio;
掲載誌名 Physical Review Letters
107巻
05号
出版年月日 2011
著者 Miyamoto, Koji; Kimura, Akio; Kuroda, Kenta; Okuda, Taichi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Donath, M.;
掲載誌名 Physical Review Letters
108巻
6号
出版年月日 2012
著者 Kuroda, Kenta; Miyahara, Hirokazu; Ye, Mao; Eremeev, S. V.; Koroteev, Yu. M.; Krasovskii, E. E.; Chulkov, E. V.; Hiramoto, Shozo; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro; Miyamoto, Koji; Okuda, Taichi; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Ueda, Yoshifumi; Kimura, Akio;
掲載誌名 Physical Review Letters
108巻
20号
出版年月日 2012
著者 Iwasawa, Hideaki; Yoshida, Yoshiyuki; Hase, Izumi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Aiura, Yoshihiro;
掲載誌名 Physical Review Letters
109巻
6号
出版年月日 2012
著者 Fujii, Masashi; Awazu, Akinori; Nishimori, Hiraku;
掲載誌名 Physical Review E
85巻
4号
出版年月日 2012
著者 Kawashita, Mishio; Sugimoto, Hiroshi;
掲載誌名 Forum Mathematicum
23巻
6号
出版年月日 2011