Thumnail
著者 小口 達夫; 梶本 興亜; 山崎 勝義;
Thumnail
著者 山崎 勝義;
Thumnail
著者 山崎 勝義;
Thumnail
著者 Abe, Makoto; Sugiyama, Shun;
掲載誌名 広島大学大学院総合科学研究科紀要. II, 環境科学研究
14巻
出版年月日 2019-12-31
Thumnail
著者 Yoshida, Hiroto; Seki, Michinari; Kageyuki, Ikuo; Osaka, Itaru; Hatano, Sayaka; Abe, Manabu;
掲載誌名 ACS Omega
2巻
9号
出版年月日 2017-09-18
Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Mae, Tomoya; Sugikawa, Kouta; Komaguchi, Kenji; Konishi, Toshifumi; Hirao, Takehiro; Haino, Takeharu;
掲載誌名 ChemistrySelect
2巻
34号
出版年月日 2017-12-01
Thumnail
著者 Takayama, Kazuya; Muto, Akihiko; Kikuchi, Yutaka;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-05-29
Thumnail
著者 Sakuma, Chisako; Kawauchi, Takeshi; Haraguchi, Shuka; Shikanai, Mima; Yamaguchi, Yoshifumi; Gelfand, Vladimir I; Luo, Liqun; Miura, Masayuki; Chihara, Takahiro;
掲載誌名 Nature Communications
5巻
出版年月日 2014-10-14
Thumnail
著者 Maekawa, Yuka; Hirono, Tetsuro; Yabuta, Hikaru; Mukoyoshi, Hideki; Kitamura, Manami; Ikehara, Minoru; Tanikawa, Wataru; Ishikawa, Tsuyoshi;
掲載誌名 Earth, Planets and Space
66巻
出版年月日 2014-05-01
Thumnail
著者 Ito, Motoo; Uesugi, Masayuki; Naraoka, Hiroshi; Yabuta, Hikaru; Kitajima, Fumio; Mita, Hajime; Takano, Yoshinori; Karouji, Yuzuru; Yada, Toru; Ishibashi, Yukihiro; Okada, Tatsuaki; Abe, Masanao;
掲載誌名 Earth, Planets and Space
66巻
出版年月日 2014-08-13
Thumnail
著者 Uesugi, Masayuki; Naraoka, Hiroshi; Ito, Motoo; Yabuta, Hikaru; Kitajima, Fumio; Takano, Yoshinori; Mita, Hajime; Ohnishi, Ichiro; Kebukawa, Yoko; Yada, Toru; Karouji, Yuzuru; Ishibashi, Yukihiro; Okada, Takaaki; Abe, Masanao;
掲載誌名 Earth, Planets and Space
66巻
出版年月日 2014-08-26
Thumnail
著者 Kitajima, Fumio; Uesugi, Masayuki; Karouji, Yuzuru; Ishibashi, Yukihiro; Yada, Toru; Naraoka, Hiroshi; Abe, Masanao; Fujimura, Akio; Ito, Motoo; Yabuta, Hikaru; Mita, Hajime; Takano, Yoshinori; Okada, Tatsuaki;
掲載誌名 Earth, Planets and Space
67巻
出版年月日 2015-02-11