Thumnail
著者 Sanomura, Yoji; Oka, Shiro; Tanaka, Shinji; Higashiyama, Makoto; Yoshida, Shigeto; Arihiro, Koji; Shimamoto, Fumio; Chayama, Kazuaki;
掲載誌名 Scandinavian Journal of Gastroenterology
45巻
12号
出版年月日 2010-12