Thumnail
著者 Omori, Tsunehiko; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
672巻
出版年月日 2012-04-21
Thumnail
著者 Kawada, Shin-ichi; Maeda, Nozomi; Takahashi, Tohru; Ikematsu, Katsumasa; Fujii, Keisuke; Kurihara, Yoshimasa; Tsumura, Koji; Harada, Daisuke; Kanemura, Shinya;
掲載誌名 Physical Review D
85巻
11号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
53巻
5号
出版年月日 1996-03-01
Thumnail
著者 Murakami, Takahiro; Iinuma, Masataka; Takahashi, Tohru; Kadoya, Yutaka; Yamanishi, Masamichi;
掲載誌名 Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics
67巻
5号
出版年月日 2003-05-27
Thumnail
著者 Endo, Ichita; Harada, Minoru; Kobayashi, Takashi; Lee, Y. S.; Ohgaki, Tomomi; Takahashi, Tohru; Muto, Masayuki; Yoshida, Katsuhide; Nitta, Hideo; Potylitsin, A. P.; Zabaev, V. N.; Ohba, Takuya;
掲載誌名 Physical Review E
51巻
6号
出版年月日 1995-06
Thumnail
著者 SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
50巻
9号
出版年月日 1994-11-01
Thumnail
著者 SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
56巻
9号
出版年月日 1997-11-01
Thumnail
著者 SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review Letters
76巻
26号
出版年月日 1996-06-24
Thumnail
著者 The SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
52巻
9号
出版年月日 1995-11-01
Thumnail
著者 The SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review Letters
78巻
25号
出版年月日 1997-06-23
Thumnail
著者 SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
52巻
7号
出版年月日 1995-10-01
Thumnail
著者 SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review Letters
75巻
23号
出版年月日 1995-12-04
Thumnail
著者 SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review Letters
75巻
20号
出版年月日 1995-11-13
Thumnail
著者 SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review Letters
75巻
20号
出版年月日 1995-11-13
Thumnail
著者 SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review Letters
72巻
20号
出版年月日 1994-05-16
Thumnail
著者 SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review Letters
74巻
15号
出版年月日 1995-04-10
Thumnail
著者 SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review Letters
74巻
15号
出版年月日 1995-04-10
Thumnail
著者 SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review Letters
74巻
15号
出版年月日 1995-04-10
Thumnail
著者 The SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
55巻
5号
出版年月日 1997-03-01
Thumnail
著者 SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
掲載誌名 Physical Review Letters
71巻
16号
出版年月日 1993-10-18