Thumnail
著者 Mawas, Amany Sayed; Amatya, Vishwa Jeet; Kushitani, Kei; Kai, Yuichiro; Miyata, Yoshihiro; Okada, Morihito; Takeshima, Yukio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-01-09
Thumnail
著者 Takeshima, Yukio; Inai, Kouki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
41巻
2号
出版年月日 1992-06
Thumnail
著者 Fujii, Satoshi; Takeshima, Yukio; Arihiro, Koji; Kaneko, Mayumi; Inai, Kouki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
3号
出版年月日 1998-09
Thumnail
著者 Kitaguchi, Souichi; Takeshima, Yukio; Nishisaka, Takashi; Inai, Kouki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
1号
出版年月日 1998-03
Thumnail
著者 Nishisaka, Takashi; Takeshima, Yukio; Inai, Kouki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
2号
出版年月日 2000-06
Thumnail
著者 Jin, Longnan; Amatya, Vishwa Jeet; Takeshima, Yukio; Shrestha, Looniva; Kushitani, Kei; Inai, Kouki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
2号
出版年月日 2010-06
Thumnail
著者 Matsubara, Akio; Mutaguchi, Kazuaki; Yasumoto, Hiroaki; Takeshima, Yukio; Teishima, Jun; Seki, Mitsuhiro; Hasegawa, Yasuhiro; Usui, Tsuguru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
55巻
2号
出版年月日 2006-06
Thumnail
著者 Amatya, Vishwa Jeet; Takeshima, Yukio; Kushitani, Kei; Yamada, Taketo; Morimoto, Chikao; Inai, Kouki;
掲載誌名 Oncology Reports
26巻
6号
出版年月日 2011-09-05
Thumnail
著者 Yamasaki, Fumiyuki; Sugiyama, Kazuhiko; Ohtaki, Megu; Takeshima, Yukio; Abe, Nobukazu; Akiyama, Yuuji; Takaba, Junko; Vishwa, Jeet Amatya; Saitou, Taiichi; Kajiwara, Yoshinori; Hanaya, Ryosuke; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 European Journal of Radiology
73巻
3号
出版年月日 2010-03
Thumnail
著者 Kushitani, Kei; Takeshima, Yukio; Amatya, Vishwa Jeet; Furonaka, Osamu; Sakatani, Akio; Inai, Kouki;
掲載誌名 Pathology International
57巻
4号
出版年月日 2007-04