著者 MALLIWAH, Jumanne A.; KAJIHARA, Hiroki; SUEDA, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 Akamine, Sho; Ohtsu, Kazuhiro; Kamei, Naomi; Fukuhara, Rie; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
68巻
1号
出版年月日 2019-03
著者 Faisal, Hana Khairina Putri; Horimasu, Yasushi; Hirano, Shoko; Yamaoka, Emi; Fukazawa, Takahiro; Kanawa, Masami; Tanimoto, Keiji; Hattori, Noboru; Kohno, Nobuoki; Ueda, Yuka; Sueda, Taijiro; Hiyama, Eiso;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
68巻
1号
出版年月日 2019-03
著者 Takahashi, Shinya; Katayama, Akira; Arakawa, Miwa; Mizuta, Shinji; Katayama, Keijiro; Watanabe, Masazumi; Yamane, Yoshitaka; Morita, Shohei; Okazaki, Takanobu; Kurosaki, Tatsuya; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
4号
出版年月日 2018-12
著者 Minami, Shigeru; Kurosaki, Tatsuya; Ninomiya, Shinji; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
3号
出版年月日 2018-09
著者 Nagano, Akiko; Ohge, Hiroki; Tanaka, Tomoko; Takahashi, Shinya; Uemura, Kenichiro; Murakami, Yoshiaki; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
1号
出版年月日 2018-03
著者 Takahashi, Shinya; Sueda, Taijiro; Katayama, keijiro; Watanabe, Masazumi; Go, Seimei; Morita, Shohei;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
4号
出版年月日 2017-12
著者 Tanaka, Tomoko; Ohge, Hiroki; Sakashita, Mitsuru; Nagano, Akiko; Watadani, Yusuke; Shimada, Norimitsu; Yano, Raita; Takahashi, Shinya; Uemura, Kenichirou; Murakami, Yoshiaki; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
3号
出版年月日 2017-09
著者 Pratomo, Irandi Putra; Isbaniyah, Fathiyah; Koba, Yumiko; Ohge, Hiroki; Sueda, Taijiro; Hiyama, Eiso;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
2号
出版年月日 2017-08
著者 Sakoda, Takuya; Murakami, Yoshiaki; Kondo, Naru; Uemura, Kenichirou; Hashimoto, Yasushi; Nakagawa, Naoya; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
64巻
3号
出版年月日 2015-09
著者 Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Kawaue, Yasushi; Kanehiro, Keiichi; Nomimura, Takayuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
37巻
4号
出版年月日 1988-12
著者 Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Sueda, Taijiro; Ishihara, Shin;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
37巻
4号
出版年月日 1988-12
著者 Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Kawaue, Yasushi; Sueda, Taijiro; Kanehiro, Keiichi; Nomimura, Takayuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
37巻
3号
出版年月日 1988-09
著者 Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Matsushima, Takeshi; Kajihara, Hiroki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
37巻
3号
出版年月日 1988-09
著者 Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Kanehiro, Keiichi; Hayashi, Saiho; Maeda, Yoshiyuki; Ohno, Yoshio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
著者 Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Matsushima, Takeshi; Mukai, Shogo; Kajihara , Hiroki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
39巻
1号
出版年月日 1990-03
著者 Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Shikata, Hiroo; Nakashima, Yasushi; Hayashi, Saiho; Nakagawa, Hiroshi; Kawagoe, Takuji; Tsuchioka, Yukiko; Okamoto, Mitsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
1号
出版年月日 1991-03
著者 Sueda, Taijiro; Nomimura, Takayuki; Kagawa, Tetsuya; Morita, Satoru; Hayashi, Saiho; Orihashi, Kazumasa; Shikata, Hiroo; Ryuu, Gou; Hamanaka, Yoshiharu; Matsuura, Yuichiro; Kawaue, Yasushi; Kanehiro, Keiichi; Ishihara, Hiroshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
41巻
2号
出版年月日 1992-06
著者 Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Yamanoue, Takao; Yuge, Osafumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
42巻
4号
出版年月日 1993-12
著者 Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Shikata, Hiroo; Mitsui, Norimasa; Sueshiro, Masafumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
4号
出版年月日 1994-12