Thumnail
著者 Yamasaki, Fumiyuki; Sugiyama, Kazuhiko; Ohtaki, Megu; Takeshima, Yukio; Abe, Nobukazu; Akiyama, Yuuji; Takaba, Junko; Vishwa, Jeet Amatya; Saitou, Taiichi; Kajiwara, Yoshinori; Hanaya, Ryosuke; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 European Journal of Radiology
73巻
3号
出版年月日 2010-03
Thumnail
著者 Horiguchi, Jun; Shen, Yun; Akiyama, Yuuji; Hirai, Nobuhiko; Sasaki, Kosuke; Ishifuro, Minoru; Ito, Katsuhide;
掲載誌名 European Radiology
16巻
2号
出版年月日 2006-02