Thumnail
著者 Kanahara, Koji; Yorioka, Noriaki; Ogata, Satoshi; Ohira, Norihisa; Oobayashi, Makoto; Kiso, Tetsuji; Harada, Yoshiko; Komiya, Hiroshi; Asakimori, Yukiteru; Taniguchi, Yoshihiko; Yamakido, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Ogata, Satoshi; Yorioka, Noriaki; Tanji, Chie; Asakimori, Yukiteru; Ito, Takafumi; Masaki, Takao; Nishida, Yoji; Taniguchi, Yoshihiko; Yamakido, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
1号
出版年月日 2000-03