Thumnail
著者 Ando, Yukako; Kataoka, Tsuyoshi; Okamura, Hitoshi; Tanaka, Katsutoshi; Kobayashi, Toshio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
4号
出版年月日 2013-12