Thumnail
著者 Shiozawa, Hidetsugu; Ishii, Hiroyoshi; Kihara, Hideo; Sasaki, Naoya; Nakamura, Satoshi; Yoshida, Tetsuo; Takayama, Yasuhiro; Miyahara, Tsuneaki; Suzuki, Shinzo; Achiba, Yohji; Kodama, Takeshi; Higashiguchi, Mitsuharu; Chi, Xiaoyu; Nakatake, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kataura, Hiromichi;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
73巻
7号
出版年月日 2006-02-02
Thumnail
著者 Maniwa, Yutaka; Fujiwara, Ryuji; Kira, Hiroshi; Tou, Hideki; Kataura, Hiromichi; Suzuki, Shinzo; Achiba, Yohji; Nishibori, Eiji; Takata, Masaki; Sakata, Makoto; Fujiwara, Akihiko; Suematsu, Hiroyoshi;
掲載誌名 Physical review. B
64巻
24号
出版年月日 2001-12-15