Thumnail
著者 Yamane, Aki; Shimojo, Fuyuki; Hoshino, Kozo; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
掲載誌名 Journal of Chemical Physics
134巻
12号
出版年月日 2011-03-29
Thumnail
著者 Hoshino, Kozo; Tanaka, Shunichiro; Shimojo, Fuyuki;
掲載誌名 Electrochimica Acta
353巻
32-40号
出版年月日 2007-10
Thumnail
著者 Itami, Toshio; Munejiri, Shuji; Masaki, Tadahiko; Aoki, Hirokatsu; Ishii, Yasushi; Kamiyama, Takashi; Senda, Yasuhiro; Shimojo, Fuyuki; Hoshino, Kozo;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
67巻
6号
出版年月日 2003-02-10
Thumnail
著者 Shimojo, Fuyuki; Hoshino, Kozo; Zempo, Yasunari;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
63巻
9号
出版年月日 2001-02-12
Thumnail
著者 Shimojo, Fuyuki; Hoshino, Kozo; Zempo, Yasunari;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
59巻
5号
出版年月日 1999-01-01
Thumnail
著者 Shimojo, Fuyuki; Zempo, Yasunari; Hoshino, Kozo; Watabe, Mitsuo;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
55巻
9号
出版年月日 1997-05-01
Thumnail
著者 Shimojo, Fuyuki; Hoshino, Kozo;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
74巻
10号
出版年月日 2006-09-18
Thumnail
著者 Hoshino, Kozo;
掲載誌名 Journal of Physics: Condensed Matter
21巻
47号
出版年月日 2009-11-05