Thumnail
著者 Sakoguchi, Tetsuhiko; Hama, Seiji; Tominaga, Atsushi; Kinoshita, Yasuyuki; Sugiyama, Kazuhiko; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
1号
出版年月日 2012-03
Thumnail
著者 Kume, Shinji; Hama, Seiji; Yamane, Kanji; Wada, Seishi; Nishida, Toshihiro; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Neurosurgical Review
33巻
4号
出版年月日 2010-10
Thumnail
著者 Hama, Seiji; Yamashita, Hidehisa; Kato, Toyohiko; Shigenobu, Masaya; Watanabe, Atsuko; Sawa, Megumi; Kurisu, Kaoru; Yamawaki, Shigeto; Kitaoka, Tamotsu;
掲載誌名 Psychiatry and Clinical Neurosciences
62巻
4号
出版年月日 2008
Thumnail
著者 Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru; Tominaga, Atsushi; Sugiyama, Kazuhiko; Eguchi, Kuniki; Hama, Seiji; Yoshioka, Hiroyuki; Yamasaki, Fumiyuki; Kanou, Yukari;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
53巻
2号
出版年月日 2004-06