Thumnail
著者 Shimomura, Manabu; Ikeda, Satoshi; Takakura, Yuji; Kawaguchi, Yasuo; Tokunaga, Masakazu; Takeda, Haruka; Sumitani, Daisuke; Yoshimitsu, Masanori; Hinoi, Takao; Okajima, Masazumi; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Pediatric Surgery International
26巻
6号
出版年月日 2010
Thumnail
著者 Ikeda, Satoshi; Fujimori, Masahiko; Shibata, Satoshi; Okajima, Masazumi; Ishizaki, Yasuyo; Kurihara, Takeshi; Miyata, Yoshihiro; Iseki, Masahiko; Shimizu, Yosuke; Tokumoto, Noriaki; Ozaki, Shinji; Asahara, Toshimasa;
掲載誌名 BMC Cancer
6巻
出版年月日 2006-02