Thumnail
著者 浅原 利正;
掲載誌名 広島大学文書館紀要
18号
出版年月日 2016-02-29
Thumnail
著者 小池 聖一; 浅原 利正;
掲載誌名 広島大学文書館紀要
17号
出版年月日 2015-02-27
Thumnail
著者 Teramoto, Seiichi; Arihiro, Koji; Koseki, Masato; Kataoka, Tsuyoshi; Asahara, Toshimasa; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
2号
出版年月日 2008-06
Thumnail
著者 Okimasa, Seiji; Yoshioka, Shinkichiro; Shibata, Satoshi; Awaya, Yoshikazu; Nagao, Yukiyasu; Murakami, Isao; Shigeto, Eriko; Asahara, Toshimasa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
1・2号
出版年月日 2007-06
Thumnail
著者 Kohashi, Toshihiko; Itamoto, Toshiyuki; Fukuda, Saburo; Yamasaki, Hiroyuki; Yokoya, Hitoshi; Yonehara, Shuji; Suzuki, Tsuyoshi; Asahara, Toshimasa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
55巻
4号
出版年月日 2006-12
Thumnail
著者 Kohashi, Toshihiko; Itamoto, Toshiyuki; Yamasaki, Hiroyuki; Yokoya, Hitoshi; Yonehara, Shuji; Asahara, Toshimasa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
55巻
3号
出版年月日 2006-09
Thumnail
著者 Yano, Masatsugu; Hamatani, Kiyohiro; Eguchi, Hidetaka; Hirai, Yuko; MacPhee, Donald G.; Sugino, Keizo; Dohi, Kiyohiko; Itamoto, Toshiyuki; Asahara, Toshimasa;
掲載誌名 European Journal of Cancer
43巻
6号
出版年月日 2007-04
Thumnail
著者 Ide, Kentaro; Ohdan, Hideki; Tahara, Hiroyuki; Ishiyama, Kohei; Shishida, Masayuki; Irei, Toshimitsu; Ohira, Masahiro; Tashiro, Hirotaka; Itamoto, Toshiyuki; Asahara, Toshimasa;
掲載誌名 Transplant International
20巻
7号
出版年月日 2007-07
Thumnail
著者 Ide, Kentaro; Wang, Hui; Tahara, Hiroyuki; Liu, Jianxiang; Wang, Xiaoying; Asahara, Toshimasa; Sykes, Megan; Yang, Yong-Guang; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
104巻
12号
出版年月日 2007-03-20
Thumnail
著者 Marubayashi, Seiji; Ohdan, Hideki; Tashiro, Hirotaka; Tokita, Daisuke; Onoe, Takashi; Hayamizu, Keisuke; Asahara, Toshimasa; Doi, Shigehiro; Okumoto, Satoshi; Tanji, Chie; Kawai, Tohru; Taniguchi, Yoshihiko; Fukuda, Yasuhiko; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
2号
出版年月日 2005-06
Thumnail
著者 Ozaki, Shinji; Miyata, Yoshihiro; Arita, Michinori; Takahashi, Mamoru; Haruta, Rumi; Asahara, Toshimasa; Kaneko, Mayumi; Kurisu, Kaoru; Kataoka, Tsuyoshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
53巻
3/4号
出版年月日 2004-12
Thumnail
著者 Marubayashi, Seiji; Tashiro, Hirotaka; Ohdan, Hideki; Tokita, Daisuke; Hara, Hidetaka; Onoe, Takashi; Kitayama, Teruhiko; Hayamizu, Keisuke; Asahara, Toshimasa; Doi, Shigehiro; Okumoto, Satoshi; Taniguchi, Yoshihiko; Fukuda, Yasuhiko; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
53巻
1号
出版年月日 2004-03
Thumnail
著者 Ikeda, Satoshi; Fujimori, Masahiko; Shibata, Satoshi; Okajima, Masazumi; Ishizaki, Yasuyo; Kurihara, Takeshi; Miyata, Yoshihiro; Iseki, Masahiko; Shimizu, Yosuke; Tokumoto, Noriaki; Ozaki, Shinji; Asahara, Toshimasa;
掲載誌名 BMC Cancer
6巻
出版年月日 2006-02
Thumnail
著者 Hiyama, Takashi; Katsura, Mari; Yoshihara, Takashi; Ishida, Mari; Kinomura, Aiko; Tonda, Tetsuji; Asahara, Toshimasa; Miyagawa, Kiyoshi;
掲載誌名 Nucleic Acids Research
34巻
3号
出版年月日 2006
Thumnail
著者 Yamasaki, Chihiro; Tateno, Chise; Aratani, Akio; Ohnishi, Chimoto; Katayama, Shigeru; Kohashi, Toshihiko; Hino, Hiroshi; Marusawa, Hiroyuki; Asahara, Toshimasa; Yoshizato, Katsutoshi;
掲載誌名 Journal of Hepatology
44巻
4号
出版年月日 2006-04