Thumnail
著者 Dohi, Kiyohiko; Ono, Eiji; Fukuda, Yasuhiko; Asahara, Toshimasa; Yahata, Hiroshi; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Dohi, Kiyohiko; Eto, Takaaki; Ono, Eiji; Fukuda, Yasuhiko; Takenaka, Masaharu; Yahata, Hiroshi; Asahara, Toshimasa; Tabe, Yasuji; Marubayashi, Seiji; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Dohi, Kiyohiko; Yahata, Hiroshi; Fukuda, Yasuhiko; Asahara, Toshimasa; Ono, Eiji; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Dori, Kiyohiko; Fukuda, Yasuhiko; Asahara, Toshimasa; Tabe, Yasuji; Yahata, Hiroshi; Takenaka, Masaharu; Ono, Eiji; Marubayashi, Seiji; Omotehara, Tamon; Eto, Takaaki; Sugino, Keiso; Sumimoto, Kazuo; Inagaki, Kazuro; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Dohi, Kiyohiko; Sugino, Keizo; Sumimoto, Kazuo; Inagaki, Kazuo; Eto, Takaaki; Omotehara, Tamon; Marubayashi, Seiji; Ono, Eiji; Yahata, Hiroshi; Takenaka, Masaharu; Asahara, Toshimasa; Fukuda, Yasuhiko; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Dohi, Kiyohiko; Marubayashi, Seiji; Takenaka, Masaharu; Yahata, Hiroshi; Ono, Eiji; Omotehara, Tamon; Asahara, Toshimasa; Eto, Takaaki; Sugino, Keizo; Sumimoto, Kazuo; Fukuda, Yasuhiko; Ezaki, Haruo; Tatsukawa, Yorimitsu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Dohi, Kiyohiko; Asahara, Toshimasa; Ono, Eiji; Yahata, Hiroshi; Fukuda, Yasuhiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
2号
出版年月日 1984-06
Thumnail
著者 Dohi, Kiyohiko; Yahata, Hiroshi; Fukuda, Yasuhiko; Tabe, Yasuji; Asahara, Toshimasa; Ono, Eiji; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
2号
出版年月日 1984-06
Thumnail
著者 Dohi, Kiyohiko; Fukuda, Yasuhiko; Asahara, Toshimasa; Yahata, Hiroshi; Ono, Eiji; Takenaka, Masaharu; Marubayashi, Seiji; Omotehara, Tamon; Tabe, Yasuji; Eto, Takaaki; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
2号
出版年月日 1984-06
Thumnail
著者 Dohi, Kiyohiko; Fukuda, Yasuhiko; Asahara, Toshimasa; Tabe, Yasuji; Yahata, Hiroshi; Takenaka, Masaharu; Ono, Eiji; Marubayashi, Seiji; Omotehara, Tamon; Eto, Takaaki; Mannami, Makoto;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
1号
出版年月日 1984-03
Thumnail
著者 Ito, Katsuhide; Naito, Akira; Saito, Tomoko; Naito, Kumiko; Fukuoka, Haruhito; Fujikawa, Koichi; Mori, Masaki; Ito, Shoko; Katsuta, Shizutomo; Kodama, Osamu; Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Todani, Komei; Ichiki, Toshio; Yukaya, Hirofumi; Ogawa, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
37巻
2号
出版年月日 1988-06
Thumnail
著者 Hong, He-Qun; Asahara, Toshimasa; Ito, Hisao; Watanabe, Hiroshi; Kimura, Atsuo; Urushihara, Takashi; Marubayashi, Seiji; Fukuda, Yasuhiko; Nishiki, Masayuki; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
1号
出版年月日 1991-03
Thumnail
著者 Marubayashi, Seiji; Fukuda, Yasuhiko; Watanabe, Hiroshi ; Matsusaka, Chiko; Oshiro, Yoshio; Nitta, Kohsaku; Yahata, Hiroshi; Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Harada, Satoru; Tatsukawa, Yorimitsu; Kamikawa, Hiroyuki; Ookubo, Takashi; Sasaki, Hiroshi; Yamashita, Tatsuhiro; Yasuda, Katsuki; Nakayama, Hirofumi; Ito, Hisao;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
41巻
1号
出版年月日 1992-03
Thumnail
著者 Zhu, Zheng-Gang; Asahara, Toshimasa; Yahata, Hiroshi; Ono, Eiji; Marubayashi, Seiji; Watanabe, Hiroshi ; Fukuda, Yasuhiko; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
42巻
4号
出版年月日 1993-12
Thumnail
著者 Nishihara, Masahiro; Sumimoto, Ryo; Asahara, Toshimasa; Fukuda, Yasuhiko; Southard, J.H.; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
45巻
3号
出版年月日 1996-09
Thumnail
著者 Fukuda, Yasuhiko; Kimura, Akinori; Hoshino, Shuji; Shintaku, Sadanori; Sakaguchi, Takemasa ; Asahara, Toshimasa; Sakaki, Miyoko; Sumimoto, Ryo; Tashiro, Hirotaka; Furukawa, Masahiro; Ohdan, Hideki; Yoshida, Tetsuya; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
45巻
3号
出版年月日 1996-09
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Nakahara, Hideki; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Sugino, Keizo; Moriwaki, Katsufumi; Shiroyama, Kazuhisa; Azuma, Kazuyoshi; Ito, Katsuhide; Shimamoto, Fumio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Itamoto, Toshiyuki; Katayama, Koji; Nakahara, Hideki; Okamoto, Yuzo; Hino, Hiroshi; Ono, Eiji; Dohi, Kiyohiko; Shimamoto, Fumio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Nakahara, Hideki; Fukuda, Toshikatsu; Nakatani, Tamaki; Yano, Masatsugu; Hino, Hiroshi; Okamoto, Yuzo; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Ono, Eiji; Dohi, Kiyohiko; Kitamoto, Mikiya; Nakanishi, Toshio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Itamoto, Toshiyuki; Katayama, Koji; Nakahara, Hideki; Hino, Hiroshi; Sugino, Keizo; Ono, Eiji; Nakanishi, Toshio; Kitamoto, Mikiya; Moriwaki, Katsufumi; Yuge, Osafumi; Shimamoto, Fumio; Ito, Katsuhide;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12