著者 Miyoshi, Nobukazu; Kanehiro, Keiichi; Takesue, Yoshio; Kodama, Takashi; Yokoyama, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
著者 Yokoyama, Takashi; Ichikawa, Toru; Hiyama, Eiso; Okita, Mitsuaki; Miyoshi, Nobukazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
著者 Yokoyama, Takashi; Miyoshi, Nobukazu; Ichikawa, Toru; Okita, Mitsuaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
著者 Yokoyama, Takashi; Ichikawa, Tooru; Hiyama, Eiso; Miyoshi, Nobukazu; Koyama, Tadashi; Ueda, Kazuhiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
2号
出版年月日 1984-06
著者 Miyake, Yoichiro; Yokoyama, Takashi; Nakano, Hiroshi; Kuwabara, Masao; Yamakido, Michio; Suginaka, Hidekazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
37巻
3号
出版年月日 1988-09
著者 Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Kodama, Takashi; Fujimoto, Mikio; Okita, Mitsuaki; Sewake, Hitoshi; Murakami, Yoshiaki; Imamura, Yuuji; Tsumura, Hiroaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
4号
出版年月日 1989-12
著者 Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Kodama, Takashi; Murakami, Yoshiaki; Sewake, Hitoshi; Miyamoto, Katsunari; Imamura, Yuuji; Tsumura, Hiroaki; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
39巻
3号
出版年月日 1990-09
著者 Sowa, Sho-ichiro ; Masumi, Noriko; Inouye, Yoshio; Nakamura, Shoshiro; Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
4号
出版年月日 1991-12
著者 Inouye, Yoshio; Morifuji, Kazuo; Masumi, Noriko; Nakamura, Shoshiro; Takesue, Yoshio; Santou, Takahiro; Yokoyama, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
41巻
4号
出版年月日 1992-12
著者 Inouye, Yoshio; Morifuji, Kazuo; Masumi, Noriko; Sugiyama, Masanori; Takesue, Yoshio; Kodama, Takashi; Yokoyama, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
42巻
3号
出版年月日 1993-09
著者 Inouye, Yoshio; Hashimoto, Masayo; Sugiyama, Masanori; Takesue, Yoshio; Santo, Takahiro; Yokoyama, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
3号
出版年月日 1994-09
著者 Imamura, Yuji; Yokoyama, Takashi; Murakami, Yoshiaki; Hiyama, Eiso; Takesue, Yoshio; Kodama, Takashi; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
44巻
2号
出版年月日 1995-06
著者 Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Murakami, Yoshiaki; Imamura, Yuji; Akagi, Shinji; Ohge, Hiroki; Sakashita, Yoshihiro; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
3号
出版年月日 1998-09
著者 Okabayashi, Seiji; Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Sugino, Keiso; Marubayashi, Seiji; Ohdan, Hideki; Noriyuki, Toshio; Katayama, Kouji; Itamoto, Toshiyuki; Nakanishi, Toshio; Tazuma, Susumu; Kajiyama, Goro; Moriwaki, Katsufumi; Yuge, Osafumi; Otani, Minako; Okabayashi, Seiji; Yokoyama, Takashi; Shimamoto, Fumio; Itoh, Hisao; Yokoyama, Tatsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
1号
出版年月日 1998-03
著者 Santo, Takahiro; Hiyama, Eiso; Takesue, Yoshio; Matsuura, Yuichiro; Yokoyama, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
2号
出版年月日 1999-06
著者 Sakashita, Yoshihiro; Hiyama, Eiso; Imamura, Yuji; Murakami, Yoshiaki; Sugahara, Yuji; Takesue, Yoshio; Matsuura, Yuichiro; Yokoyama, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
1号
出版年月日 2000-03
著者 Iwamoto, Takeshi; Yokoyama, Takashi;
掲載誌名 Mechanics of Materials
51巻
出版年月日 2012
著者 Ogura, Yoshio; Imamura, Yuji; Murakami, Yoshiaki; Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Sueda, Taijiro; Hiyama, Eiso;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
1号
出版年月日 2005-03