Thumnail
著者 Okada, Morihito; Tauchi, Shunsuke; Iwanaga, Koichiro; Mimura, Takeshi; Kitamura, Yoshitaka; Watanabe, Hirokazu; Adachi, Shuji; Sakuma, Toshiko; Ohbayashi, Chiho;
掲載誌名 The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
133巻
6号
出版年月日 2007