Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Iizuka, Tatsuya; Maekubo, Naotake; Nobusawa, Kazuyuki; Sugikawa, Kouta; Koumoto, Kazuya; Suzuki, Toshio; Nagasaki, Takeshi; Akiyama, Motofusa;
掲載誌名 Chemistry - An Asian Journal
12巻
10号
出版年月日 2017-05-18
Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Mae, Tomoya; Ueda, Masafumi; Sugikawa, Kouta; Shigeto, Hajime; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio; Akiyama, Motofusa;
掲載誌名 Chemical Communications
53巻
20号
出版年月日 2017-03-07
Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Akiyama, Motofusa; Sugikawa, Kouta; Koumoto, Kazuya; Kagoshima, Yuta; Li, Jiawei; Suzuki, Toshio; Nagasaki, Takeshi;
掲載誌名 Organic and Biomolecular Chemistry
15巻
9号
出版年月日 2017-03-01
Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Hino, Shodai; Mae, Tomoya; Tsuchiya, Yuki; Sugikawa, Kouta; Tsukamoto, Manami; Yasuhara, Kazuma; Shigeto, Hajime; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio; Akiyama, Motofusa;
掲載誌名 RSC Advances
5巻
127号
出版年月日 2015-12-08
Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Kiguchi, Kazuya; Hida, Tomohiro; Yasuhara, Kazuma; Nobusawa, Kazuyuki; Akiyama, Motofusa; Shinoda, Wataru;
掲載誌名 Langmuir
30巻
41号
出版年月日 2014-10-02