Thumnail
著者 Akiyama, Mitoshi; Yamakido, Michio; Kobuke, Kyoko; Fujiwara, Sayeko; Bean, Michael A.; Nishimoto, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
32巻
1号
出版年月日 1983-03
Thumnail
著者 Yamakido, Michio; Takaishi, Masatoshi; Onari, Kiyoshi; Akiyama, Mitoshi; Inamizu, Tsutomu; Ishioka, Shinichi; Nishimoto, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
32巻
2号
出版年月日 1983-06
Thumnail
著者 Takaishi, Masatoshi; Kobuke, Kyoko; Akiyama, Mitoshi; Hara, Hitoshi; Yamakido, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
39巻
4号
出版年月日 1990-12
Thumnail
著者 Muraki, Koutarou; Nakata, Yoshihiro; Simonaka, Hiroyuki; Inoue, Jun-ichi ; Hirai, Yuko; Akiyama, Mitoshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
45巻
4号
出版年月日 1996-12
Thumnail
著者 Muraki, Koutarou; Satoh, Kazuki; Okahata, Hiroyasu; Hirai, Yuko; Akiyama, Mitoshi; Nakata, Yoshihiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12