Thumnail
著者 Li, Lin; He, Jianguo; Mori, Koh-ichiro; Nishioka, Toyohiro; Wu, Jin Lu; Weng, Shaoping; Mushiake, Keiichi; Arimoto, Misao; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 魚病研究
36巻
3号
出版年月日 2001-09-15
Thumnail
著者 Nakai, Toshihiro; Fujiie, Noriko; Muroga, Kiyokuni; Arimoto, Misao; Mizuta, Younosuke; Matsuoka, Satoru;
掲載誌名 魚病研究
27巻
2号
出版年月日 1992-06
Thumnail
著者 Mushiake, Keiichi; Arimoto, Misao; Furusawa, Toru; Furusawa, Iwao; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 Nippon Suisan Gakkaishi
58巻
12号
出版年月日 1992
Thumnail
著者 Mori, Koh-ichiro; Mangyoku, Tomio; Iwamoto, Tokinori; Arimoto, Misao; Tanaka, Shinji; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
57巻
1-2号
出版年月日 2003-12-03
Thumnail
著者 Iwamoto, Tokinori; Nakai, Toshihiro; Mori, Koh-ichiro; Arimoto, Misao; Furusawa, Iwao;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
43巻
2号
出版年月日 2000-11-14
Thumnail
著者 Iwamoto, Tokinori; Mori, Koh-ichiro; Arimoto, Misao; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
39巻
1号
出版年月日 1999-12-22