Thumnail
著者 Ikeda, Masanobu; Tatsukawa, Yorimitsu; Yahata, Hiroshi; Koide, Kei; Kimura, Atsuo; Asahara, Toshimasa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
4号
出版年月日 2000-12