Thumnail
著者 Marubayashi, Seiji; Yamamoto, Hiroyuki; Shibata, Satoshi; Fudaba, Yasuhiro; Miyata, Yoshihiro; Fukuma, Kazuyuki; Okada, Kazuro; Hinoi, Takao; Ikeda, Masahiro; Maeda, Takashi; Oshiro, Yoshio; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
3号
出版年月日 1998-09
Thumnail
著者 Marubayashi, Seiji; Sugi, Keiji; Ishiyama, Kouhei; Fukuma, Kazuyuki; Okada, Kazuro; Hinoi, Takao; Ikeda, Masahiro; Haruta, Haruki; Sugino, Keizou; Asahara, Toshimasa; Kawano, Hironori; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
2号
出版年月日 1998-06
Thumnail
著者 Marubayashi, Seiji; Tanaka, Tsuneo; Shimizu, Yohsuke; Matugu, Yasuhiro; Fukuma, Kazuyuki; Okada, Kazuro; Hinoi, Takao; Ikeda, Masahiro; Maeda, Takashi; Oshiro, Yoshio; Miura, Yoshio; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
2号
出版年月日 1998-06