Thumnail
著者 Okamura, Kentaro; Asahina, Kinji; Fujimori, Hiroaki; Ozaki, Rie; Shimizu-Saito, Keiko; Tanaka, Yujiro; Teramoto, Kenichi; Arii, Shigeki; Takase, Kozo; Kataoka, Miho; Soeno, Yoshinori; Tateno, Chie; Yoshizato, Katsutoshi; Teraoka, Hirofumi;
掲載誌名 Histochemistry and Cell Biology
125巻
3号
出版年月日 2006-03
Thumnail
著者 Asahina, Kinji; Shiokawa, Miho; Ueki, Takuro; Yamasaki, Chihiro; Aratani, Akiko; Tateno, Chise; Yoshizato, Katsutoshi;
掲載誌名 Biochemical and Biophysical Research Communications
342巻
4号
出版年月日 2006-04