Thumnail
著者 Asano, Kenji; Iwasaki, Hiroya; Fujimura, Katsuyuki; Ikeda, Mitsunori; Sugimoto, Yoshimi; Matsubara, Akemi; Yano, Kazuko; Irisawa, Hiroko; Kono, Fujiko; Kanbe, Masayuki; Tsubokura, Tokuo; Inouye, Yoshio; Nakamura, Shoshiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
41巻
1号
出版年月日 1992-03