Thumnail
著者 Kawada, Shin-ichi; Maeda, Nozomi; Takahashi, Tohru; Ikematsu, Katsumasa; Fujii, Keisuke; Kurihara, Yoshimasa; Tsumura, Koji; Harada, Daisuke; Kanemura, Shinya;
掲載誌名 Physical Review D
85巻
11号
出版年月日 2012