Thumnail
著者 Inai, Kouki; Akamizu, Hiroshi; Eto, Ryozo; Nishida, Toshihiro; Ohe, Kazuhiko; Kobuke, Toshihiro; Nambu, Shigeru; Matsuki, Kei; Tokuoka, Shoji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09