Thumnail
著者 Ikeda, Hiroaki; Kihira, Kenji; Kuwata, Naoharu; Arai, Shigeaki; Kimura, Yasuhiro; Miyake, Katsushi; Kitaura, Teruaki; Fujimura, Kingo; Kuramoto, Atsushi; Fukuchi, Hiroshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
45巻
2号
出版年月日 1996-06
Thumnail
著者 Shibata, Yuuka; Ikeda, Hiroaki; Kihira, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
3・4号
出版年月日 2007-12