Thumnail
著者 Mignot, Jean-Michel; Alekseev, Pavel A.; Nemkovski, K.S.; Regnault, Louis-Pierre; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review Letters
94巻
24号
出版年月日 2005-06-21
Thumnail
著者 Iga, Fumitoshi; Tsubota, Masami; Sawada, Masahiro; Huang, H. B.; Kura, Souichirou; Takemura, Masaki; Yaji, Koichiro; Nagira, M.; Kimura, Akio; Jo, Takeo; Takabatake, Toshiro; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review Letters
93巻
25号
出版年月日 2004-12-15
Thumnail
著者 Blanco, J. A.; Brown, P. J.; Stunault, A.; Katsumata, Koichi; Iga, Fumitoshi; Michimura, Shinji;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
73巻
21号
出版年月日 2006-06-14
Thumnail
著者 Fernández-Rodríguez, J.; Blanco, J. A.; Brown, P. J.; Katsumata, Koichi; Kikkawa, Akiko; Iga, Fumitoshi; Michimura, Shinji;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
72巻
5号
出版年月日 2005-08-22
Thumnail
著者 Iga, Fumitoshi; Ueda, Yuki; Takabatake, Toshiro; Suzuki, Takashi; Higemoto, Wataru; Nishiyama, Kusuo; Kawanaka, Hirofumi;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
65巻
22号
出版年月日 2002-06-19
Thumnail
著者 Huo, Dexuan; Sakata, Takeaki; Sasakawa, Tetsuya; Avila, M. A.; Tsubota, Masami; Iga, Fumitoshi; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji; Aoyagi, S.; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B
71巻
出版年月日 2005
Thumnail
著者 Takeda, Yukiharu; Arita, Masashi; Higashiguchi, Mitsuharu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B
73巻
出版年月日 2006