Thumnail
著者 Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Arita, Masashi; Hiraoka, Koichi; Kojima, Kenichi; Takeda, Yukiharu; Yoshikawa, Kunta; Sawada, Masahiro; Nakatake, Masashi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Takata, Yasutaka; Ikenaga, Eiji; Shin, Shik; Kobayashi, Keisuke; Tamasaku, Kenji; Nishino, Yoshinori; Miwa, Daigo; Yabashi, Makina; Ishikawa, Tetsuya;
掲載誌名 Physical Review Letters
93巻
24号
出版年月日 2004-12-10
Thumnail
著者 Taguchi, Munetaka; Chainani, Ashish; Horiba, Koji; Takata, Yasutaka; Yabashi, Makina; Tamasaku, Kenji; Nishino, Yoshinori; Miwa, Daigo; Ishikawa, Tetsuya; Takeuchi, Tomoyuki; Yamamoto, Kazuo; Matsunami, Masaharu; Shin, Shik; Yokoya, Takayoshi; Ikenaga, Eiji; Kobayashi, Keisuke; Mochiku, Takashi; Hirata, Kazuto; Hori, Junya; Ishii, Kiyotaka; Nakamura, Fumihiko; Suzuki, Takashi;
掲載誌名 Physical Review Letters
95巻
17号
出版年月日 2005-10-19