Thumnail
著者 Shimizu, Yoshitaka; Tanigawa, Koichi; Ishikawa, Masami; Ouhara, Kazuhisa; Oue, Kana; Yoshinaka, Taiga; Kurihara, Hidemi; Irifune, Masahiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
1-3号
出版年月日 2014-09
Thumnail
著者 Fujita, Tsuyoshi; Kishimoto, Akiyoshi; Shiba, Hideki; Hayashida, Kouichi; Kajiya, Mikihito; Uchida, Yuushi; Matsuda, Shinji; Takeda, Katsuhiro; Ouhara, Kazuhisa; Kawaguchi, Hiroyuki; Abiko, Yoshimitsu; Kurihara, Hidemi;
掲載誌名 Biochemical pharmacology
79巻
10号
出版年月日 2010-05
Thumnail
著者 Takeda, Katsuhiro; Sakai, Noriyuki; Shiba, Hideki; Nagahara, Takayoshi; Fujita, Tsuyoshi; Kajiya, Mikihito; Iwata, Tomoyuki; Matsuda, Shinji; Kawahara, Kazuko; Kawaguchi, Hiroyuki; Kurihara, Hidemi;
掲載誌名 Tissue engineering. Part A.
17巻
7-8号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Shiba, Hideki; Tsuda, Hidehiro; Kajiya, Mikihito; Fujita, Tsuyoshi; Takeda, Katsuhiro; Hino, Takamune; Kawaguchi, Hiroyuki; Kurihara, Hidemi;
掲載誌名 Journal of Eenodontics
35巻
3号
出版年月日 2009
Thumnail
著者 Fujita, Tsuyoshi; Iwata, Tomoyuki; Shiba, Hideki; Igarashi, Akira; Hirata, Reika; Takeda, Katsuhiro; Mizuno, Noriyuki; Tsuji, Koichiro; Kawaguchi, Hiroyuki; Kato, Yukio; Kurihara, Hidemi;
掲載誌名 Journal of Periodontal Research
42巻
3号
出版年月日 2007-06
Thumnail
著者 Fujita, Tsuyoshi; Ashikaga, Arata; Shiba, Hideki; Uchida, Yuushi; Hirono, Chikara; Iwata, Tomoyuki; Kishimoto, Akiyoshi; Hirata, Reika; Kawaguchi, Hiroyuki; Shiba, Yoshiki; Kurihara, Hidemi;
掲載誌名 Cytokine
34巻
5-6号
出版年月日 2006-06
Thumnail
著者 Nishikubo, Shuichi; Ohara, Masaru; Ikura, Masae; Katayanagi, Katsuo; Fujiwara, Tamaki; Komatsuzawa, Hitoshi; Kurihara, Hidemi; Sugai, Motoyuki;
掲載誌名 Infection and Immunity
74巻
12号
出版年月日 2006-12
Thumnail
著者 Iwata, Tomoyuki; Kawamoto, Takeshi; Sasabe, Eri; Miyazaki, Kazuko; Fujimotoa, Katsumi; Noshiro, Mitsuhide; Kurihara, Hidemi; Kato, Yukio;
掲載誌名 European Journal of Cell Biology
85巻
5号
出版年月日 2006-03-03
Thumnail
著者 竹本 俊伸; 原 久美子; 松本 厚枝; 森岡 志摩; 栗原 英見; 赤川 安正;
掲載誌名 広島大学歯学雑誌
35巻
1号
出版年月日 2003-06-01
Thumnail
著者 Kato, Yukio; Shimizu, M.; Igarashi, A.; Ishii, M.; Kawaguchi, Hiroyuki; Kamata, Nobuyuki; Sugiyama, Masaru; Kurihara, Hidemi; Tsuji, K.; Kawamoto, T.;
掲載誌名 Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
出版年月日 2006-01-08
Thumnail
著者 Kurihara, Hidemi;
掲載誌名 Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th Anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
出版年月日 2006-01-08
Thumnail
著者 Kurihara, Hidemi;
掲載誌名 Hiroshima Conference on Education and Science in Dentistry, 2006 : the 40th anniversary of Hiroshima University Faculty of Dentistry
出版年月日 2006-01-08