Thumnail
著者 Orihashi, Kazumasa; Takahashi, Shinya; Ozawa, Masamichi; Herlambang, Bagus; Takasaki, Taiichi; Sato, Katsutoshi; Kurosaki, Tatsuya; Imai, Katsuhiko; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
3号
出版年月日 2010-09
Thumnail
著者 Sueda, Taijiro; Uchida, Naomichi; Takahashi, Shinya; Takasaki, Taiichi; Kurosaki, Tatsuya; Katayama, Keijirou; Imai, Katsuhiko;
掲載誌名 Circulation Journal
76巻
4号
出版年月日 2012