著者 Takeda, Katsuhiro; Sakai, Noriyuki; Shiba, Hideki; Nagahara, Takayoshi; Fujita, Tsuyoshi; Kajiya, Mikihito; Iwata, Tomoyuki; Matsuda, Shinji; Kawahara, Kazuko; Kawaguchi, Hiroyuki; Kurihara, Hidemi;
掲載誌名 Tissue engineering. Part A.
17巻
7-8号
出版年月日 2011
著者 Fujita, Tsuyoshi; Iwata, Tomoyuki; Shiba, Hideki; Igarashi, Akira; Hirata, Reika; Takeda, Katsuhiro; Mizuno, Noriyuki; Tsuji, Koichiro; Kawaguchi, Hiroyuki; Kato, Yukio; Kurihara, Hidemi;
掲載誌名 Journal of Periodontal Research
42巻
3号
出版年月日 2007-06
著者 Fujita, Tsuyoshi; Ashikaga, Arata; Shiba, Hideki; Uchida, Yuushi; Hirono, Chikara; Iwata, Tomoyuki; Kishimoto, Akiyoshi; Hirata, Reika; Kawaguchi, Hiroyuki; Shiba, Yoshiki; Kurihara, Hidemi;
掲載誌名 Cytokine
34巻
5-6号
出版年月日 2006-06
著者 Iwata, Tomoyuki; Kawamoto, Takeshi; Sasabe, Eri; Miyazaki, Kazuko; Fujimotoa, Katsumi; Noshiro, Mitsuhide; Kurihara, Hidemi; Kato, Yukio;
掲載誌名 European Journal of Cell Biology
85巻
5号
出版年月日 2006-03-03