Thumnail
著者 Takahashi, Katsunori; Imano, Ryota; Kibe, Tatsuya; Seimiya, Hiroyuki; Muramatsu, Yukiko; Kawabata, Naoki; Tanaka, Genki; Matsumoto, Yoshitake; Hiromoto, Taisuke; Koizumi, Yuka; Nakazawa, Norihiko; Yanagida, Mitsuhiro; Yukawa, Masashi; Tsuchiya, Eiko; Ueno, Masaru;
掲載誌名 Molecular and Cellular Biology
31巻
3号
出版年月日 2011-02
Thumnail
著者 Tomita, Kazunori; Kibe, Tatsuya; Kang, Ho-Young; Seo, Yeon-Soo; Uritani, Masahiro; Ushimaru, Takashi; Ueno, Masaru;
掲載誌名 Molecular and cellular biology
24巻
出版年月日 2004-11
Thumnail
著者 Ueno, Masaru; Nakazaki, Tomofumi; Akamatsu, Yufuko; Watanabe, Kikuo; Tomita, Kazunori; Lindsay, Howard D.; Shinagawa, Hideo; Iwasaki, Hiroshi;
掲載誌名 Molecular and cellular biology
23巻
出版年月日 2003-09
Thumnail
著者 Tomita, Kazunori; Matsuura, Akira; Caspari, Thomas; Carr, Antony M.; Akamatsu, Yufuko; Iwasaki, Hiroshi; Mizuno, Ken-ichi; Ohta, Kunihiro; Uritani, Masahiro; Ushimaru, Takashi; Yoshinaga, Koichi; Ueno, Masaru;
掲載誌名 Molecular and cellular biology
23巻
出版年月日 2003-08