Thumnail
著者 小川 恒男;
掲載誌名 中國中世文學研究
72号
出版年月日 2019-03-25
Thumnail
著者 川島 優子;
掲載誌名 中國中世文學研究
72号
出版年月日 2019-03-25
Thumnail
著者 樊 可人;
掲載誌名 中國中世文學研究
72号
出版年月日 2019-03-25
Thumnail
著者 鈴木 敏雄;
掲載誌名 中國中世文學研究
72号
出版年月日 2019-03-25
Thumnail
著者 孟 夏;
掲載誌名 中國中世文學研究
72号
出版年月日 2019-03-25
Thumnail
著者 小川 恒男;
掲載誌名 中國中世文學研究
71号
出版年月日 2018-03-25
Thumnail
著者 川島 優子;
掲載誌名 中國中世文學研究
71号
出版年月日 2018-03-25
Thumnail
著者 樊 可人;
掲載誌名 中國中世文學研究
71号
出版年月日 2018-03-25
Thumnail
著者 市瀬 信子;
掲載誌名 中國中世文學研究
71号
出版年月日 2018-03-25
Thumnail
著者 渡部 雄之;
掲載誌名 中國中世文學研究
71号
出版年月日 2018-03-25
Thumnail
著者 Takeda, Noriko;
掲載誌名 比較文学
35巻
出版年月日 1993-03-31
著者 Kawai, Toru; Kusano, Yoshie; Yamada, Kyouko; Ueda, Chikako; Kawai, Atsushi; Masaki, Takao;
掲載誌名 Journal of Artificial Organs
22巻
2号
出版年月日 2018-11-14
Thumnail
著者 横尾 京子; 田原 宏美; 村上 真理; 藤本 紗央里; 舩場 友木; 小澤 未緒;
掲載誌名 日本新生児看護学会誌
19巻
1号
出版年月日 2013-03
Thumnail
著者 Soji, Kotaro; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Sasaki, Kensuke; Doi, Toshiki; Masaki, Takao;
掲載誌名 PLoS ONE
13巻
8号
出版年月日 2018-08-16
Thumnail
著者 Tamura, Ryo; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Sasaki, Kensuke; Maeda, Kazuya; Ueno, Toshinori; Masaki, Takao;
掲載誌名 PLoS ONE
13巻
5号
出版年月日 2018-05-03
Thumnail
著者 Maeoka, Yujiro; Naito, Takayuki; Irifuku, Taisuke; Shimizu, Yuka; Ogawa, Takahiko; Masaki, Takao;
掲載誌名 PLoS ONE
12巻
6号
出版年月日 2017-06-02
Thumnail
著者 Maeda, Kazuya; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Nagai, Takuo; Irifuku, Taisuke; Ueno, Toshinori; Masaki, Takao;
掲載誌名 PLoS ONE
12巻
3号
出版年月日 2017-03-09
Thumnail
著者 Nagai, Takuo; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Irifuku, Taisuke; Sasaki, Kensuke; Ueno, Toshinori; Masaki, Takao;
掲載誌名 PLoS ONE
11巻
8号
出版年月日 2016-08-11
Thumnail
著者 Doi, Toshiki; Yamamoto, Suguru; Morinaga, Takatoshi; Sada, Ken-ei; Kurita, Noriaki; Onishi, Yoshihiro;
掲載誌名 PLoS ONE
10巻
6号
出版年月日 2015-06-09
Thumnail
著者 Doi, Toshiki; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Ueno, Toshinori; Yokoyama, Yukio; Kohno, Nobuoki; Masaki, Takao;
掲載誌名 PLoS ONE
9巻
4号
出版年月日 2014-04-02