著者 Kubota, Akiko; Iida, Kaori; Tashiro, Satoshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
69巻
1号
出版年月日 2020-03
著者 Oshita, Ko; Nakahara, Hideki; Oshita, Akihiko; Matsugu, Yasuhiro; Urushihara, Takashi; Itamoto, Toshiyuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
69巻
1号
出版年月日 2020-03
著者 Tanada, Yuuji; Sumii, Hiroshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
69巻
1号
出版年月日 2020-03
著者 Aga, Yasuhiro; Matsushita, Takashi; Ogi, Sayaka; Onuma, Kazuhiro; Sunamoto, Hidetoshi; Ogawa, Ayumi; Kono, Shigeyuki; Iwase, Noriaki; Tokunaga, Yasunori; Ushiyama, Shigeru; Nara, Futoshi; Konno, Yasushi; Yoshizumi, Masao; Kokubo, Hiroki; Yoneda, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
69巻
1号
出版年月日 2020-03