Thumnail
著者 Oeki, Miki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
3号
出版年月日 2017-09
Thumnail
著者 Chen, Huifang; Miyakoshi, Yukiko; Nakatani, Hisae; Fujii, Tomie; Rahman, Md Moshiur; Kobayashi, Toshio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
3号
出版年月日 2017-09
Thumnail
著者 Tanaka, Tomoko; Ohge, Hiroki; Sakashita, Mitsuru; Nagano, Akiko; Watadani, Yusuke; Shimada, Norimitsu; Yano, Raita; Takahashi, Shinya; Uemura, Kenichirou; Murakami, Yoshiaki; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
3号
出版年月日 2017-09
Thumnail
著者 Noma, Midori; Matsuura, Kazuo; Ohara, Masahiro; Itamoto, Toshiyuki; Nishisaka, Takashi; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
3号
出版年月日 2017-09
Thumnail
著者 Goto, Kumiko; Tsuji, Keiji; Honda, Yohji; Takaki, Shintaro; Mori, Nami; Kakizawa, Hideaki; Kurihara, Sho; Hiyama, Eiso; Furukawa, Yoshinari; Chayama, Kazuaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
3号
出版年月日 2017-09
Thumnail
著者 Moinuddin, F M; Delima Andini, Nadia; Ikbar Khairunnisa, Novita; Kamil, Muhammad; Sadamura, Yuko; Sugata, Sei; Hirano, Hirofumi; Kashida, Yumi; Arita, Kazunori;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
3号
出版年月日 2017-09