Thumnail
著者 Morishige, Mizuki; Takeda, Masaaki; Yamaguchi, Satoshi; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
1号
出版年月日 2017-03
Thumnail
著者 Ohba, Hideo; Yamaguchi, Satoshi; Magaki, Takuro; Takeda, Masaaki; Kolakshyapati, Manish; Sadatomo, Takashi; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
1号
出版年月日 2017-03
Thumnail
著者 Imaoka, Yuki; Ohira, Masahiro; Kuroda, Shintaro; Tahara, Hiroyuki; Ide, Kentaro; Ishiyama, Kohei; Kobayashi, Tsuyoshi; Ishikawa, Masaki; Awai, Kazuo; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
1号
出版年月日 2017-03
Thumnail
著者 Honda, Yohji; Kubo, Masami; Takaki, Shintaro; Mori, Nami; Ishikawa, Masaki; Kakizawa, Hideaki; Tsuji, Keiji; Furukawa, Yoshinari;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
1号
出版年月日 2017-03
Thumnail
著者 Zenda, Takahiro; Araki, Ichiro; Hamano, Naomichi; Nishida, Hiroto; Ikeda, Masatoshi; Bunko, Hisashi; Aoki, Tetsuya;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
66巻
1号
出版年月日 2017-03