Thumnail
著者 Aoi, Satomi; Miyake, Takashi; Harada, Toshihide; Ishizaki, Fumiko; Ikeda, Hiromi; Nitta, Yumiko; Iida, Tadayuki; Chikamura, Chiho; Tamura, Noriko; Nitta, Kohsaku; Miyaguchi, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
4号
出版年月日 2014-12
Thumnail
著者 Saito, Yasufumi; Takakura, Yuji; Hinoi, Takao; Egi, Hiroyuki; Tashiro, Hirotaka; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
4号
出版年月日 2014-12
Thumnail
著者 Miyamura, Sayuru; Yamaguchi, Satoshi; Tominaga, Atsushi; Kinoshita, Yasuyuki; Takeda, Masaaki; Usui, Satoshi; Morishige, Mizuki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
4号
出版年月日 2014-12
Thumnail
著者 Imada, Yasutaka; Yuki, Kiyoshi; Migita, Keisuke; Sadatomo, Takashi; Kuwabara, Masashi; Yamada, Toru; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
4号
出版年月日 2014-12